A Doktori Iskola Tanácsa által jóváhagyott, meghirdetésre kerülő doktori témák és témavezetők

Téma Témavezető Hallgató
A betonhoz adagolt kiegészítőanyagok hatása a tapadószilárdságra / Effect of supplementary materials added to concrete on bond strength Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
A budavári barlangok hidrogeológiája / Hydrogeology of the caves of Buda Castle Hill Dr. Hajnal Géza
A kémiai ellenállóképesség és a magas hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség fokozása alkáli aktivált kötőanyagokkal (Enhanced chemical and fire resistance due to alkali-activated binders) Dr. Kopecskó Katalin
A légköri vízgőztartalom meghatározása GNSS technikával / Remote sensing the atmospheric water vapour using GNSS Dr. Földváry Lóránt
A mikroszerkezet hatása az anyag makroszintű viselkedésére / The effect of the microstructure to macrolevel behavior of the materials Dr. Bojtár Imre
A nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata Dr. Völgyesi Lajos
A nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata Dr. Völgyesi Lajos
A nehézségi erőtér időbeli változásának vizsgálata Dr. Völgyesi Lajos
A nehézségi erőtér meghatározása Magyarország területére űrgradiometriai mérések alapján Dr. Tóth Gyula
A szálak hatása a beton tűzállóságára / The effect of fibers on the fire resistance of concrete Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Acélszálakkal erősített ipari betonpadlók viselkedése és tervezése Dr. Salem Georges NEHME
Adatbányászati módszerek alkalmazása a mérnökgeológiában Dr. Török Ákos
Adatgyűjtő rendszerekből származó adatok hatékony feldolgozása vonalas létesítmények építésének és fenntartásának támogatására / Efficient data processing to support the construction and maintenance of linear infrastructures Dr. Somogyi József Árpád
Alaprajz tervezés mesterséges intelligenciával / Floor Plan Design with Artificial Intelligence Dr. Barsi Árpád
Algoritmikus tervezés hatékonysági elemzése az építőiparban / Efficiency analysis of algorithmic design in the construction industry Dr. Kapitány Kristóf
Ammónium mentesítő technológiák optimalizálása ivóvízkezelés során / Optimization of ammonium ion removal technologies in drinking water treatment Dr. Laky Dóra
Anaerob szennyvíziszap stabilizáció hatékonyság növelése / Efficiency enhancement of the wastewater sudgedigestion process Dr. Patziger Miklós
Árnyékolás szerepe a helyiségek komfortjának kialakításában Dr. V. Horn Valéria
Automatizált talajmodell-generálást segítő algoritmus kidolgozása / Development of an algorithm for automated soil model generation Dr. Mahler András
Az emberi szaruhártya biomechanikai viselkedésének vizsgálata / Biomechanical behaviour of the human cornea Sárosiné Dr. Lakatos Ilona Éva
Az épületek nyári túlmelegedése elleni védekezés eszközei Dr. Szalay Zsuzsa
Berepedt falazott boltozatok diszkrét elemes mechanikai vizsgálata (Discrete element analysis of the mechanics of cracked masonry vaults) Dr. Bagi Katalin
Beton nagy teljesítőképességgel Dr. Balázs L. György
Betonszerkezetek tartóssága Dr. Balázs L. György
Biológiai lágyszövetek, mint szálerősített kompozitok mechanikai viselkedésének vizsgálata / Examination of the mechanical behavior of biological soft tissues as fiber-reinforced composites Dr. Tóth Brigitta
Biológiailag hozzáférhető foszfortartalom meghatározása és a tavi üledék foszfor készletének szerepe az eutrofizáció szabályozásában / Determination of biological available phosphorus content of lake sediment and the role of this pool in the management of Dr. Clement Adrienne
Cement a betonban Dr. Balázs L. György
Csomóponti ellenállásfüggvények meghatározása forgalom szimulációs módszerrel. Dr. Fi István
Csontintegrált implantátumok csontkörnyezetre gyakorolt hatásai / Biomechanical effects of bone-integrated implants on the bone environment Sárosiné Dr. Lakatos Ilona Éva
Digitális ikeralkalmazások az épületmodellezésben a fenntartható építéshez és tervezéshez / Digital Twin Applications in Building Modeling for Sustainable Construction and Design Dr. Barsi Árpád
Effect of Length and Inclination of Near Surface Mounted (NSM) Carbon Fiber Reinforced Polymer(CFRP) Strips on the Shear Strengthening of Reinforced Concrete Beams Dr. Balázs L. György
Előregyártott beton kapcsolatok kísérleti és numerikus vizsgálata / Experimental and numerical analysis of precast concrete connections Dr. Völgyi István Krisztián
Előregyártott, feszített zsalupanelekkel készült födémrendszerek vizsgálata / Analysis of floor systems made of prefabricated pre-stressed concrete formwork panels Dr. Koris Kálmán
Eltérő hőbevitellel készült hegesztett kötések tartószerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata / The effect of welded joints made with different heat inputs on structural element behavior Dr. Budaházy Viktor
Építőkövek felületi kezelése Dr. Török Ákos
Épületek energiahatékonyságának növelése a cementvakolatok hőszigetelő tulajdonságainak változtatásával / Energy efficiency in buildings by increasing thermal insulating properties of cement plasters Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter
Épületek környezeti hatásának optimalizálása építményinformációs modellezés alapján / Environmental optimization of buildings based on building information modelling Dr. Szalay Zsuzsa
Érzékelőhálózatok építőmérnöki szerkezetek állapotának monitorozására Dr. Barsi Árpád
GNSS-technika integritásának vizsgálata, valamint élet- és vagyonbiztonság szempontjából kritikus alkalmazásai Dr. Takács Bence
Gótikus szerkezetek elméleti és numerikus statikai vizsgálata (Theoretical and numerical analysis of the statics of Gothic masonry structures) Dr. Bagi Katalin
Hajtogatott és rácsos szerkezetek összehasonlító vizsgálata Dr. Kovács Flórián
Hazai talajok megfolyósodásának numerikus vizsgálata Dr. Mahler András
Helyhez kötött informatikai adatbázisok kialakítása korszerű matematikai és informatikai módszerekkel / Development of geospatial databases using advanced mathematical tools and IT methods Dr. Földváry Lóránt
Hidak dinamikus tényezőinek pontosítása Dr. Joó Attila László
Hulladéklerakók hosszútávú viselkedésének vizsgálata geotechnikai módszerekkel Dr. Varga Gabriella
Jövőbeli gravimetriai műholdformációk tervezése / Development of future gravity satellite missions Dr. Földváry Lóránt
Képi adatnyerésre alapozott adatfeltöltési technikák a térinformációs rendszerekben. Dr. Szabó György
Kiselemes tetőfedések felületi bevonatainak hatása a tetőtér hőmérsékletére / The effect of the surface coatings of small-element roof coverings on the temperature of the attic space Dr. Csanaky Judit Emília
Könnyű adalékanyagos betonok tartószerkezeti alkalmazásának erőtani kérdései Dr. Kovács Tamás
Környezetkímélő épületszerkezeti rekonstrukciós megoldások Dr. Dudás Annamária
Környezettudatos építőipari termékfejlesztés paramétereinek kölcsönhatása /Interaction of parameters in environmentally conscious construction product development Dr. Terjék Anita
Légtisztító és öntisztuló látszóbeton vizsgálata Dr. Kopecskó Katalin
Magyarország talajvízforgalmi viszonyainak pontosított modellezése (The updated modelling of groundwater recharge-discharge processes in Hungary) Dr. Kozma Zsolt
Magyarországi és egyiptomi mészkövek mérnökgeológiai, geokémiai és geofizikai tulajdonságainak összehasonlítása Dr. Török Ákos
Meglévő és történelmi szerkezetek optimális megerősítése szélsőséges hatásokra (Optimal retrofitting of existing and historical structures subjected to extrem effects) Dr. Vigh László Gergely
Mélységi vizek tisztítására alkalmas technológiák vizsgálata műszaki és gazdasági szempontok alapján / Investigation of technologies for drinking water treatment originating from deep confined aquifers Dr. Laky Dóra
Mélytengeri csőszerkezetek horpadásterjedésének vizsgálata Dr. Kövesdi Balázs Géza
Nagyszilárdságú acélból készült hibrid hídgerendák viselkedése és méretezése / High-strength steel hybrid bridge girders – behavior and design Dr. Kövesdi Balázs Géza
Nagyszilárdságú acélszerkezetek stabilitási viselkedése és méretezése / Stability behaviour and design of high strength steel structures Dr. Somodi Balázs
Nagyvárosi szennyvíztisztító telepek energetikai és tisztítási hatékonyságnövelésére szolgáló módszerek elemzése Dr. Patziger Miklós
Optimisation of connector layout in timber-concrete composite structures Dr. Lógó János
Pincevágatok állékonyságának mérnökgeológiai értékelése numerikus módszerek segítségével Dr. Görög Péter
Pontfelhő-feldolgozás támogatása mesterséges intelligenciával / AI supported point cloud processing Dr. Molnár Bence
Pontmegfogásos üveghomlokzatok épületfizikai elemzése / Building physics analysis of point-fixed glass facades Dr. Nagy Balázs
Pórusvíznyomás-viszonyok hirtelen változásának hatása a talaj vázszerkezetére Dr. Mahler András
Regolit mechanikai viselkedésének diszkrételemes modellezése / Discrete element modelling for regolith behaviour Dr. Bagi Katalin
Repedések és tapadás a betonban Dr. Balázs L. György
Robotplatformok hely-, és helyzetmeghatározása dinamikusan változó környezetben Dr. Rózsa Szabolcs
Rozsdamentes acél tartószerkezeti csomópontok méretezése Dr. Horváth László
Sarkantyúk folyami hordalékháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata / Examination of the effect of wing dams on the fluvial sediment budget Dr. Török Gergely
Szálerősítésű polimer-beton kompozit födémek vizsgálata / Analysis of FRP-concrete composite floor systems Dr. Koris Kálmán
Szerkezetoptimálás a megbízhatósági elmélet alapján Dr. Lógó János
Szétbontható és újra felhasználható öszvér gerendák ciklikus viselkedése / Cyclic behaviour of demountable and re-usable composite beams Dr. Kovács Nauzika
Sziklarézsűk állékonyság-vizsgálata szeizmikus terhelés hatására (Stability analysis of seismic load induced rockslides) Dr. Görög Péter
Talajjal érintkező épületszerkezetek utólagos vízszigeteléssel történő rekonstrukciójának épületfizikai alapú vizsgálata Dr. Dudás Annamária
Talajkasszifikáció geodéziai és geofizikai adatok alapján mesterséges intelligenciával / Soil classification based on geodetic and geophysical data using artificial intelligence Dr. Égető Csaba
Térképi adatbázisok teljességének vizsgálata és javítása neurális hálózatok segítségével / Testing and improving the completeness of map databases using neural networks Dr. Laky Piroska
Termális infravörös távérzékelés városihősziget-hatás vizsgálatára (Thermal infrared remote sensing for monitoring urban heat island effect) Dr. Kugler Zsófia
TERMÉSZETES ÉS FENNTARTHATÓ ÉPÍTŐANYAGOK FEJLESZTÉSE INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁKHOZ / DEVELOPMENT OF NATURAL AND SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES Dr. Nemes Rita
Történeti épületek felújításának és üzemeltetésének BIM alapú többcélú optimalizálása az energiafogyasztás, az életciklusköltség, a beltéri komfort és a környezeti hatások figyelembevételével / BIM-based multi-purpose optimisation of the renovation and op Dr. Nagy Balázs
UHPC elemmel készített gombafödémek vizsgálata / Analysis of mushroom slabs made with precast UHPC blocks Dr. Völgyi István Krisztián
Új országos vetület tervezése / Planning a new map projection system for a specific country Dr. Takács Bence
Valószínűségi árvízi veszélyelemzés föld anyagú duzzasztógátak alatt / Probabilistic flood hazard analysis below earth fill dams Dr. Krámer Tamás
Városi szennyvíztisztítók szélsőséges terhelési állapotokhoz adaptált üzeme / Operation of municipal wastewater treatment plants under extrem load conditions Dr. Patziger Miklós
Vegyes feszítéssel készült feszített tartószerkezetek modellezése Dr. Farkas György
Vízhálózati mérési hibák felderítésének módszertani kidolgozása Dr. Fülöp Roland
Korábbi doktori témák és témavezetõk (amikre már nem lehet jelentkezni)
Téma Témavezető Hallgató
3D betonnyomtatás – anyagszerkezeti tulajdonságok / 3D Printed Concrete - Material Aspects Dr. Balázs L. György Thajeel Marwah Manea
A 4-es metró budai nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése Dr. Török Ákos Barsi Ildikó
A 4-es metró Dunától keletre eső nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése Dr. Török Ákos Bodnár Nikolett Katalin
A csont mikroszerkezetének mechanikai viselkedése a fogprotézis környezetében Dr. Bojtár Imre Lakatos Ilona Éva
A csontcement távtartóval stabilizált gerinc-szegmentum és új cementezési eljárásokkal megerősített csigolyák feszültségeloszlás és teherbírás-vizsgálata végeselem-módszerrel. Kurutzné Dr. Kovács Márta
A fizikai geodéziában alkalmazott integrál transzformációk számítása során fellépő nemlineáris jelenségek elméleti és numerikus vizsgálata Dr. Tóth Gyula
A futball-labda mechanikai vizsgálata és optimálása Dr. Lengyel András
A fúziós gerincműtéttel mereven rögzített csigolyákkal szomszédos szegmentumokban lejátszódó mechanikai folyamatok vizsgálata végeselem-módszerrel. Kurutzné Dr. Kovács Márta
A geodézia polinomiális modelljeinek szimbolikus megoldása Dr. Paláncz Béla
A hajlékony útburkolatok felújítás-technológiájának vizsgálata Dr. Fi István Szentpéteri Ibolya
A helyi függőleges irányának szélsőpontosságú meghatározása és felhasználása a geoidmeghatározásban Dr. Tóth Gyula Csala Bettina
A Hévízi-tó és térségének hidrogeológiai vizsgálata / Hydrogeological Investigation of the Hévíz Lake and it's Surroundings Dr. Hajnal Géza, Dr. Szieberth Dénes Nagy Judit Barbara
A hézagnélküli vasúti vágányok és acélhidak kölcsönhatása a sínben ébredő hosszirányú erők tekintetében Dr. Liegner Nándor Papp Helga
A homotópia alkalmazása a geodéziában Dr. Paláncz Béla
A hulladéktárolás környezeti hatásai Dr. Kovács Miklós
A kaotikus advekció szerepének vizsgálata vízfolyások elkeveredési folyamataiban Dr. Józsa János Zsugyel Márton
A kerékpározás porckorongsérvre gyakorolt mechanikai hatásának vizsgálata végeselem- módszerrel. Kurutzné Dr. Kovács Márta
A kiegészítő anyag tartalom hatása a cementek kémiai ellenálló képességére Dr. Kopecskó Katalin Mlinárik Lilla
A kiegészítőanyag-tartalom hatása a transzportfolyamatokra betonokban (Effect of supplementary materials on transport properties of cementitious materials) Dr. Kopecskó Katalin Khaiqani Zaid Ali Abdulhussein
A klímaváltozás hatása a csapadékcsatorna-hálózatok működésére / Impact of Climate Change on the Operation of Storm Sewer Networks Dr. Knolmár Marcell Muleta Teressa Negassa
A kohósalak tartalom hatása a kloridmigrációra betonokban Dr. Kopecskó Katalin
A közúti vasutak jellegzetes avulási jelenségeinek, avulási törvényszerűségeinek feltárása, mérettűrések meghatározása Dr. Bocz Péter Vinkó Ákos
A lakásépítésben alkalmazott iparosított – nem házgyári paneles –építésmódok környezettudatos felújítása. Dr. Széll Mária Meggyesi Jenei András
A légköri vízgőztartalom meghatározása GNSS technikával (Remote sensing the atmospheric water vapour using GNSS) Dr. Rózsa Szabolcs Khaldi Abir
A magyar forgalmi méretezési gyakorlatban alkalmazott egységjármű szorzók értékeinek felülvizsgálata, indokolt javaslat új szorzók bevezetésére Dr. Fi István
A magyarországi lefolyásviszonyok várható alakulásának előrejelzése regionális klímamodell eredmények segítségével Dr. Szilágyi József
A mérnöki létesitmények kivitelezésének minősitése 3D-s mérési eljárások alkalmazásával. Dr. Kis Papp László
A mikromobilitási szolgáltatások beillesztése a városi közlekedési rendszerbe / Integrating micro-mobility services into the urban transport system Dr. Juhász János Attila Zhir Mohammed
A mikroszerkezet hatása az anyag makroszintű viselkedésére Dr. Bojtár Imre Gábor Edit
A MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata, valamint a giroteodolitos és az inerciális irányátvitel összehasonlítása Dr. Ádám József
A nehézségi erőtér időbeli változásainak vizsgálata műholdas gravimetriai módszerekkel Dr. Földváry Lóránt Kiss Annamária
A numerikus módszerek és mesterséges intelligencia alkalmazások összekapcsolása a környezetmérnöki modellezésben. Dr. Somlyódy László Koncsos Tamás
A Pareto-optimum a geodézia EIV modelljeinek megoldásában Dr. Paláncz Béla
A speciális rendeltetés kihatásai az épület építészeti és épületszerkezeti kialakítására Patonai Dénes DLA
A support vektor módszer alkalmazása a geodéziában Dr. Paláncz Béla
A súrlódás szerepe a sátorszerkezetek teherviselésében Dr. Hegedűs István Klinka Katalin
A szél dinamikus hatása nagyfesztávú hídszerkezetekre Dr. Hegedűs István Hunyadi Mátyás
A szél terhelő hatása rácsos toronyszerkezetekre Dr. Hegedűs István Kovács Dániel
A szerkezetföldtan szerepe a sziklarézsűk vizsgálatában / Analysis of the role of structural geology in rock slope engineering Dr. Bögöly Gyula Oliveira Lapa Rafaela
A talajvíz és a Duna kölcsönhatásának vizsgálata nagyvárosi területen Dr. Csoma Rózsa
A tapadás hatása feszített vasbeton szerkezeti elemek erőtani viselkedésére (Influence of bond on the structural behaviour of prestressed concrete members) Dr. Kovács Tamás Alkurdi Zaher
A természetalapú vízmegtartó megoldások és a fenntartható tájhasználat hidrológiai értékelése / Hydrological analysis of natural water retention measures and sustainable land management Dr. Kozma Zsolt Mthethwa Neliswa Pretty
A természeti tőke megóvásának hosszú távú tervezése vízi ökoszisztémák esetében Dr. Koncsos László Derts Zsófia
A tradícionális és modern projekt tervezési technikák összevonása / Merging traditional and modern project planning and scheduling techniques Dr. Hajdu Miklós Ktaish Bilal Bassam
A változtatható jelzésképű táblák hatása a forgalomra Dr. Fi István Tomaschek Tamás
A vasúti pályaszerkezeti elemek környezetet terhelő zaj- és rezgéshatásai és azok csökkentése Dr. Kazinczy László, Dr. Augusztinovicz Fülöp
A vasúti pályaszerkezeti elemek környezetet terhelő zaj- és rezgéshatásai és azok csökkentése (The noise and vibration effects and reduction methods of railway track elements) Dr. Bocz Péter, Dr. Augusztinovicz Fülöp Csortos Gabriella
A vertikális gravitációs gradiens számításához alkalmazható integrálok csonkítási tulajdonságainak vizsgálata Dr. Tóth Gyula Fáncsikné Hamar Éva
A vízkészletek kritikus vízminőségi és mennyiségi állapotainak elemzése Dr. Koncsos László Jolánkai Zsolt
Acél keretek képlékeny analízise és optimális tervezése rendkívüli teher esetén Dr. Lógó János Merczel Dániel Balázs
Acél rácsos szerkezetek méretezési kérdései különös tekintettel a szélteherre Dr. Joó Attila László Kenéz Ágnes
Acél trapézlemez gerincű tartók vizsgálata Dr. Dunai László Kövesdi Balázs
Acél- és öszvérszerkezeti elemek és csomópontok lokális duktilitása Dr. Dunai László Budaházy Viktor
Acél-vasbeton öszvértartók kapcsolatainak numerikus vizsgálata és optimális tervezése Dr. Lógó János
Acélhidak numerikus modell alapú számításának méretezéselméleti vizsgálata / Design theory for numerical model-based analysis of steel bridges Dr. Kövesdi Balázs Géza Bärnkopf Erzsébet
Acélszerkezetek integrált számítása és méretezése Dr. Papp Ferenc
Acélszerkezetű keretek integrált optimálása Dr. Vigh László Gergely Balogh Tamás
Ágyazatragasztási technológia elméleti és gyakorlati vizsgálata Dr. Kazinczy László Szabó József
Agyi aneurysma szilárdságtani vizsgálata Dr. Bojtár Imre Nasztanovics Ferenc
Alagútépítés a Kiscelli agyagban Dr. Farkas József Kálmán Eszter
Algoritmus gyűjtemény fejlesztése műholdas felvételek osztályozására Dr. Alhusain Othman
Alternatív árvízvédelmi megoldások stratégiai lehetőségeinek tudományos megalapozása Dr. Koncsos László Murányi Gábor
Alternatív eutrofizálódási modellek összehasonlítása Dr. Somlyódy László
Alumínium szerkezetek tartóssága Dr. Vigh László Gergely
Alumínium- és vas(III)-sók hidrolízis-termékeinek kialakulása, az átalakulás optimális körülményeinek meghatározása, alkalmazási lehetőségek a víz- és szennyvíztisztításban Dr. Licskó István
Anyagtulajdonságok roncsolásmentes meghatározása Dr. Balázs L. György Balogh Tamás
Áramló közegben elhelyezkedő diszkrét elemek mechanikai viselkedésének vizsgálata Dr. Bojtár Imre Tóth Brigitta Krisztina
Árvizek hatása a folyómedrek alakjára / Impact of floods on river morphology Dr. Baranya Sándor Dara Hawez
Árvízvédelmi gátak diszperzitása Dr. Nagy László Nagy Gábor
Assessment of the tunneling-soil-structure interaction (TSSI) in urban area due to underground excavation (mechanized excavation) Dr. Vásárhelyi Balázs Seyed Morteza DAVARPANAH
Aszfalt pályaszerkezetek termikus energiájának hasznosítása Dr. Kisgyörgy Lajos
Aszfaltkeverékek merevségvizsgálatainak összehasonlító értékelése Dr. Kisgyörgy Lajos Ambrus Dávid
Aszfaltkeverékek reológiai sajátosságai Dr. Fi István Ávár Brigitta Vivien
Aszfaltkeverékek teljesítményének statisztikai és sztochasztikus vizsgálata a fázisos összetétel függvényében / Statistical and stochastic testing of asphalt mixture performance as a function of phase composition Dr. Almássy Kornél Tamás Koch Domonkos
Automatizált geodéziai mérőrendszerek vizsgálata, és alkalmazása deformációmérésekre Dr. Rózsa Szabolcs Fényi István Tamás
Autonóm járművek térinformatikai támogatása Dr. Barsi Árpád Potó Vivien
Autópálya forgalomszabályozó rendszerek alkalmazási algoritmusainak kialakítása és ellenőrzése szimulációval Dr. Kisgyörgy Lajos Nagy Ádám János
Az Aggteleki karsztvidék hidrogeológiai vizsgálata Dr. Hajnal Géza
Az altalaj és a földmű csillapítási tulajdonságainak hatása a pályaszerkezetre (The subsoil and subgrade resilient effect on the properties of the pavement structure) Dr. Tompai Zoltán AMARE MULUGETA DAMTEW
Az általánosított Ayrton-Perry formula kalibrálása összetett igénybevételnek kitett térbeli acélszerkezeti elemek méretezésre Dr. Papp Ferenc Badari Bettina
Az aszály és a lehetséges alkalmazkodási módok vizsgálata integrált hidrológiai modellezéssel Dr. Koncsos László Muzelák Bálint
Az éghajlatváltozás lehetséges hidroökológiai hatásai tavakban Dr. Szilágyi Ferenc
Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó városi csapadékvíz-gazdálkodás mérési és tervezési eszközeinek kidolgozása Dr. Clement Adrienne Varga Laura
Az égi vonatkoztatási rendszer gyakorlati megvalósításainak vizsgálata Dr. Völgyesi Lajos Orosz Gábor
Az elmozduláskorlátozott végeselemmódszer fejlesztése és alkalmazása Dr. Ádány Sándor Hoang Trung
Az emberi koponya vizsgálata dinamikus hatásokra Dr. Bojtár Imre Hazay Máté
Az emberi koponya vizsgálata dinamikus hatásokra Dr. Bojtár Imre Danka Dávid
Az emberi szem biomechanikai viselkedésének modellezése Dr. Bojtár Imre Bocskai Zoltán Imre
Az intelligens homlokzatok elemző vizsgálata, teljesítményadatok meghatározása, lehetséges szerepe az épület felújításokban Dr. Stocker György Santos-Blastik David
Az ökológiai vízpótlás meghatározása a Tisza-völgyben Dr. Koncsos László
Az ökoszisztéma-szolgálatások vízgazdálkodási vonatkozásai Dr. Kozma Zsolt Decsi Bence
Az utakat jellemző állapotadatok, mint valószínűségi változók alkalmazási lehetőségei Dr. Fi István Ureczky Judit
Az úthálózat teljesítőképességi és forgalombiztonsági szempontból lényeges elemeinek kapacitáselemzése Dr. Fi István
Azbesztcement csövek öregedésvizsgálata, élettartam meghatározása Dr. Somlyódy László Fülöp Roland
Balatoni magaspartok állékonysága (Slope Stability of High Banks at Lake Balaton) Dr. Török Ákos Nagy-Göde Fruzsina
Bányarézsűk állékonysága / Stability of open-pit mines Dr. Görög Péter Oláh Petra
Beépített érzékelőkön alapuló útpálya-diagnosztikai rendszer kidolgozása Dr. Kisgyörgy Lajos
Behaviour of concrete at elevated temperatures with respect to shear failure Dr. Balázs L. György Alimrani Naser
Belső acélvázas homlokzati rendszer fejlesztése Dr. Tóth Elek DLA Váradi Julianna
Belterületi, csapadékvízzel közvetített diffúz terhelés meghatározása Dr. Clement Adrienne Horváth Adrienn, Fetter Éva
Berepedt falazott boltozatok diszkrét elemes mechanikai vizsgálata Dr. Bagi Katalin Szakály Ferenc
Berepedt falazott boltozatok diszkrét elemes mechanikai vizsgálata Dr. Bagi Katalin Chen Shipeng
Beton nagy teljesítőképességgel Dr. Balázs L. György
Beton roncsolásmentes nyomószilárdság becslése Dr. Zsigovics István Szilágyi Katalin
Beton tartóssága Dr. Józsa Zsuzsanna Gyömbér Csaba
Beton vízzárósági fokának és vízáteresztésének kölcsönös megfeleltetése Dr. Simon Tamás
Beton-beton együttdolgozása a fogadó beton felületkezelése esetén Dr. Simon Tamás
Betonszerkezetek tartóssága Dr. Balázs L. György
Betonszerkezeteknél alkalmazott rögzítési technológiák vizsgálata Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Hlavicka Viktor
Billegő szerkezetek földrengésvizsgálata (Rocking mechanisms subjected to earthquakes) Dr. Kollár László Shayah Yaseen
BIM rendszer alkalmazásának feltételrendszere a Magyarországi gyakorlatban Dr. Schrancz Mihály Harman Béla András
Biocorrosion of radioactive waste glass container under environmental conditions Dr. Kopecskó Katalin Ali AL DABBAS
Bioelektrokémiai denitrifikáció az ivóvíztisztításban Dr. Laky Dóra Devecseri Mátyás
Biofilmek kialakulása és megelőzésének lehetőségei a vízelosztó rendszerek másodlagos szennyeződéseinek csökkentésére Dr. Fleit Ernő
Biopolimeres talajkezelés geotechnikai alkalmazása // Biopolymers for soil improvement in geotechnical engineering Dr. Kádár István Fradj Nourhen
Bitumentartalom meghatározása égetéssel és extrahálással Dr. Fi István Devecseri Gabriella
Boltozott kőszerkezetű hidak szerkezeti viselkedésének jellemzése az anyagtulajdonságok függvényében Dr. Görög Péter Varró Richárd Imre
Bontottbeton-adalékanyag alkalmazása szerkezeti betonokhoz Dr. Salem Georges NEHME Almalehy Hosam Sobhi
Budai Várbarlangok hidrogeológiája Dr. Hajnal Géza
Budapesti keserűvizek keletkezése, a talajvíz áramlási-rendszerének vizsgálata Dr. Török Ákos
Cement a betonban Dr. Balázs L. György
Characterisation of the numerical damping in the modal analysis of the forced vibrations of piecewise linear elastic structures Dr. Németh Róbert Károly Alzubaidi Bilal Mohammad Ahmad
Cölöpökkel merevített talajra épített lemezalapozás térbeli numerikus vizsgálata Dr. Móczár Balázs Lődör Kristóf
Determination of intensity of historical earthquakes in moderate seismicity regions Dr. Vigh László Gergely, Dr. Krähling János Eduardo Charters
Development of an algorithm collection for the classification of satellite imagery Dr. Alhusain Othman
Development of external bracing system to strengthen existing multi-story buildings in earthquake areas Dr. Joó Attila László Farah AL-RAWASHDEH
DNS alakváltozások diszkrét modellezése Dr. Károlyi György
Döntés-támogató módszerek fejlesztése a vizek hidromorfológiai állapotát javító beavatkozások kiválasztásához Dr. Ijjas István
Éghajlatváltozás hatása sekély tavak áramlási és hőmérsékleti viszonyaira / Hydrodynamics and thermal structure of shallow lakes under climate change Dr. Torma Péter Török Sebestyén Dániel
Élettartam-költség modellek alkalmazása az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése során Dr. Tóth Csaba Soós Zoltán
Eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítási fokozat hatékony folyamatirányítása Dr. Patziger Miklós Fürjes Zsuzsanna
Előülepítő medencék áramlástani és leválasztási folyamatai Dr. Patziger Miklós Kiss Katalin
Emberi artériás érrendszer numerikus szimulációja Dr. Bojtár Imre Nagy Róbert
Engineering geological evaluation of cellars using numerical methods Dr. Görög Péter Jalal ZENAH
Eötvös-inga mérések felhasználása a geoid magyarországi felületdarabjának pontosítására Dr. Tóth Gyula Szûcs Eszter
Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása Dr. Völgyesi Lajos Ultmann Zita Júlia
Épületek rekonstrukciós feladatai során a prognosztizált klímaváltozás hatásainak figyelembe vétele, a műszaki alternatívák LCA és LCCA vizsgálatával Dr. Medgyasszay Péter
Épületszerkezetek avulásának vizsgálata Dr. Tóth Elek DLA Orosz Máté
Épületszerkezetek környezetfüggő passzív energiahasznosítása Dr. Stocker György Nagy Balázs
Épületszerkezetek szemantikus épületinformációs modellezés alapú higrotermikus értékelése / Semantic building information modelling based hygrothermal evaluation of building constructions Dr. Nagy Balázs Fürtön Balázs
Fa tartószerkezetek megerősítése feszített szénszálas anyagokkal Dr. Bódi István Molnár András
Fa-beton öszvérszerkezetek vizsgálata Dr. Kiss Rita M. Juhász Tamás
Faanyagok korszerű tűzvédelme Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Biró András
Fal-födém típusú monolit vasbeton kapcsolatok kísérleti és numerikus vizsgálata Dr. Haris István Roszevák Zsolt
Falazott ívek numerikus vizsgálata Dr. Bagi Katalin Tóth Axel Roland
Falazott szerkezetek teherbírás-vizsgálata diszkrét elemes módszerrel Dr. Bagi Katalin Lengyel Gábor
Faszerkezetek megerősítésének korszerű lehetőségei Dr. Józsa Zsuzsanna Varga Ákos
Felszíni vizek Lagrange-féle folyadékdinamikai elemzése Dr. Szabó Kálmán Gábor Sándor Balázs
Felszíni vizek ökológiai és kémiai állapotát befolyásoló természetes és antropogén hatótényezők vizsgálata (Natural and anthropogenic factors influencing the ecological and chemical status of surface waters) Dr. Clement Adrienne Szomolányi Orsolya
Felszíni vízminőségi monitoring rendszer elemzése és tervezése Dr. Clement Adrienne Kardos Máté Krisztián
Felszínsüllyedések alagútak felett Dr. Farkas József Turi Dávid
Felület menti nyírószilárdságot befolyásoló tényezők vizsgálata Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta Vattai Alina
Fenntartható közlekedés tervezési módszertana Dr. Kisgyörgy Lajos Bencze-Kovács Virág
Fenntartható öszvérfödém- és keretszerkezet – szerkezeti viselkedés és méretezés / Sustainable composite floor and frame system – structural behaviour and design Dr. Dunai László Király Krisztián
Fenntartható városi közlekedési rendszerek fejlesztése Dr. Orosz Csaba Balog Zoltán Gábor
Fenntartható városi közlekedési rendszerek fejlesztése Dr. Orosz Csaba Palásti Szilvia
Fenntartható vízgyűjtőgazdálkodás adatszegény környezetben / Sustainable catchment management in data-poor environments Dr. Honti Márk Alameraw Alemneh Mesfin
Feszített kötél- és ponyvaszerkezetek optimális tervezése Dr. Hincz Krisztián Rosa Richárd Joao
Feszített kötél- és ponyvaszerkezetek optimális tervezése Dr. Hincz Krisztián
Fizikai alapú matematikai modellek fejlesztése és alkalmazása a felszíni vízfolyásokat érintő minőségi és mennyiségi kockázatok elemzéséhez Dr. Koncsos László
Földi lézerszkennelés alkalmazása régészeti dokumentációban Dr. Lovas Tamás Dowajy Mohammad
Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása - Terrestrial laser scanning in engieering survey Dr. Lovas Tamás Aftab Ifra
Földmegtámasztó szerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálata Dr. Nagy László, Dr. Pusztai József Józsa Vendel
Folyami áramlás és mederfenék kölcsönhatásának vizsgálata Dr. Baranya Sándor Ermilov Alexander Anatol
Folyami áramlások térbeli turbulencia-viszonyainak és morfodinamikájánakvizsgálata hazai Duna-szakaszokon Dr. Józsa János
Folyami élőhely-hidraulikai vizsgálati módszerek fejlesztése Dr. Baranya Sándor Fleit Gábor
Folyami élőhelyek hidromorfológiai vizsgálata mikro- és mezoléptékben (Hydromorphological analysis of riverine habitats on micro and meso-scale) Dr. Józsa János, Dr. Erős Tibor Verbőczyné Füstös Vivien
Folyami görgetetthordalék-szállítás vizsgálata Dr. Baranya Sándor Ficsor Johanna
Folyami görgetetthordalék-szállítás vizsgálata Dr. Baranya Sándor Pálfi Gergely
Folyami lebegtetett hordalékvándorlás vizsgálata Dr. Baranya Sándor Pomázi Flóra
Fotogrammetriai mérések automatizálása Dr. Detrekői Ákos
Geofizikai folyamatok okozta évszakos tömegátrendeződések űrgravimetriai mérések alapján Dr. Földváry Lóránt
Geohabok anyagjellemzői és viselkedése egyéb geoműanyagokkal alkotott kompozitszerkezetekben Dr. Józsa Zsuzsanna
Geoidmeghatározás gravimetriai műholdak segítségével Dr. Földváry Lóránt
Geomechanikai és biokémiai hulladék-modellek és ellenőrzésük Dr. Imre Emőke
Geopolimer kötőanyag ipari hulladékok felhasználásával Dr. Kopecskó Katalin
Geopolimer kötőanyag ipari hulladékok felhasználásával (Geopolymer binder using industrial wastes) Dr. Kopecskó Katalin Khalaf Ali Abdulhasan
Georáccsal erősített ágyazatok teherbírásának kérdései Dr. Pusztai József Nyári István
Gerinc-szegmentumok műtéti és konzervatív kezelési eljárásai hatékonyságának kísérleti és numerikus biomechanikai vizsgálata Kurutzné Dr. Kovács Márta
Globális geoidkép meghatározása GOCE műholdas gradiometriai mérések alapján Dr. Földváry Lóránt Kemény Márton István
GNSS észlelések troposzferikus hatásainak modellezése és meteorológiai alkalmazása Dr. Rózsa Szabolcs Juni Ildikó
Granitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése Dr. Török Ákos Rózsa László
Granitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése Dr. Török Ákos Németh Andor
Gránitos kőzetkörnyezet kőzetmechanikai jellemzése numerikus módszerek segítségével Dr. Görög Péter Borbély Dániel
Green Self Compacting High-Performance Concrete (GSCHPC) Dr. Nemes Rita Abed Mohammed
Gyalogos mozgási és várakozási jelenségek vizsgálata közlekedéstervezési paraméterek meghatározására Dr. Fi István Kovácsné Igazvölgyi Zsuzsanna
Gyökérzónás szennyvíztisztítás, és az ahhoz kapcsolódó előkezelési és utókezelési eljárások vizsgálata– az intenzifikálás lehetőségei Dr. Szilágyi Ferenc Dittrich Ernõ
Gyorsforgalmi és főutak ütemezett, illetve egyidejű keresztmetszeti kiépítésének összehasonlítása a megvalósítás valamint a komplex közlekedési és környezeti költségek alapján Dr. Vörös Attila
Hálózati forgalomlebonyolódás modellezése Dr. Fi István Háznagy Andor Gellért
Hazai felszínmozgások okai Dr. Farkas József
Hazai talajok megfolyósodási hajlamának vizsgálata Dr. Mahler András Bán Zoltán
Hegesztéstechnológia figyelembevétele lemezes acélszerkezetek méretezésénél / Consideration of welding technology in the design of plated steel structures Dr. Kollár Dénes Horváth András
Hegesztéstechnológia hatása lemezes szerkezetek horpadására Dr. Kövesdi Balázs Géza Kollár Dénes
Helyhezkötött információk WEB-es integrációja Dr. Szabó György Wirth Ervin
Hibrid acél lemezes szerkezetek méretezéselmélete / Design theory for hybrid steel plate girders Dr. Somodi Balázs Dhiaa Wassfee Alani
Hidak földrengési vizsgálata mérsékelt szeizmicitású övezetekben Dr. Vigh László Gergely Simon József
Hidraulikus kiegészítő anyag tartalmú betonok teljesítőképessége Dr. Borosnyói Adorján
High strength concrete at high tempereture (Nagyszilárdságú betonok viselkedése magas hőmérséklet hatására) Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Nabil Abdelmalek
Homokmedrű folyók hidromorfológiai vizsgálata Dr. Józsa János Sági Rajmund
Hosszúidejű terhelés hatásának vizsgálata emberi fogpótlásokon és belső fixációs eszközökön Dr. Bojtár Imre Barabás András Géza
Hőszigetelő anyagba ágyazott vékonyfalú acélszerkezetek viselkedése / Behaviour of heat insulation material encased thin-walled steel structures Dr. Hegyi Péter Alabedi Ahmed
Hulladéklerakók geotechnikai és biogeotechnikai vizsgálata / Geotechnical and Biogeotechnical Aspects of Landfills Dr. Varga Gabriella Chihi Feten
Hydraulic aspects of unsteady nonlinear channel waves Dr. Szabó Kálmán Gábor ALSHOUFI Hajar
Innovatív nyírt kapcsolóelemekkel kialakított trapézgerincű öszvérgerendák vizsgálata Dr. Kovács Nauzika Németh Gábor
Innovatív trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók horpadása / Buckling of innovativ composite and hybrid girders with corrugated steel webs Dr. Dunai László Khalil Mohammad
Intelligens közlekedési rendszerek térinformatikai támogatása Dr. Lovas Tamás Rehány Nikolett
Investigation of Hungarian expansive soils Dr. Móczár Balázs
Íves keresztmetszeti részeket tartalmazó vékonyfalú szerkezeti elemek viselkedése Dr. Ádány Sándor
Ivóvízkezelő technológiák optimalizálása a 2020/2184-es EU Direktíva előírásainak biztosítására // Optimization of drinking water treatment technologies to ensure the requirements of EU Directive 2020/2184 Dr. Laky Dóra Neguez Souha
Jellegzónák kölcsönhatásának vizsgálata sekély tavakban Dr. Józsa János Kiss Melinda
Jelzőlámpás körforgalmak kapacitásának vizsgálata szimulációval Dr. Schuchmann Gábor Barna Szabolcs
Kapcsolt vízminőségi-hidrodinamikai modellek fejlesztése és alkalmazása felszíni vizekre Dr. Koncsos László
Karsztos víztartók vízkészlet-visszapótlódási folyamatai Dr. Hajnal Géza Maller Márton
Kavicscölöpözéssel készülő talajjavítás numerikus modellezése Dr. Szendefy János MUSTAFA Waleed Sulaiman
Kerámia burkolólapok csúszási tulajdonságai Dr. Józsa Zsuzsanna Terjék Anita
Kéregmozgások meghatározása GNSS és műholdradar-interferometriai mérések szélsőpontosságú együttes alkalmazásával Dr. Rózsa Szabolcs Ambrus Bence
Keretszerkezetek rugalmas-képlékeny optimális tervezése félmerev kapcsolatok esetén Dr. Nédli Péter
Kiegészítő anyag tartalmú zúzott beton, mint adalékanyag hatása az új beton tűzállóságára / The effect of recycled additive containing concrete as aggregates on the fire resistance of new concrete Dr. Hlavička Viktor Zubair Yousuf
Kihajlásbiztos merevítő- és csillapítórendszer vizsgálata Dr. Vigh László Gergely Zsarnóczay Ádám
Kis szilárdságú kőzetek tartós terhelésének vizsgálata laboratóriumi és numerikus modellezéssel (Creep behaviour of weak rocks, experimental and numerical modelling) Dr. Görög Péter Tarifard Karvigh Abolfazl
Kisvízgyűjtők csapadék-lefolyás kapcsolatának modellezése Dr. Szilágyi József Nagy Eszter Dóra
Kisvízgyűjtők csapadék-lefolyás kapcsolatának modellezése / Rainfall-runoff modeling of small watersheds in Hungary Dr. Szilágyi József Négyesi Klaudia
Kitöltő téglafallal merevített monolit vasbeton keret vizsgálata földrengés hatására Dr. Farkas György Haris István
Klimatikus hatások figyelembevétele az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése során Dr. Tóth Csaba Cho Seoyoung
Kőanyaghalmazok viselkedést befolyásoló tényezők elemzése / Analysis of influential factors of the behaviour of aggregates Dr. Bögöly Gyula Kuna Eszter
Kőben kialakított műemléki jelentőségű üregek mérnökgeológiája / Engineering geology of underground heritage sites Dr. Török Ákos Zomborácz Tamás
Kőboltozatok mérnökgeológiai jellemzése és numerikus modellezése Dr. Görög Péter Bögöly Gyula
Kommunális szennyvizekkel megvalósított szimultán nitrifikáció és denitrifikáció kísérleti vizsgálata Dr. Fleit Ernő Zajzon Gergő
Komplex mérnökgeológiai vizsgálatok a Bátaapáti kis- és közepes radioaktív hulladéktároló építése során Dr. Török Ákos Deák Ferenc
Könnyűszerkezetes burkolati rendszerek komplex méretezése Dr. Joó Attila László Lendvai Anita
Környezeti paraméterek vizsgálata GNSS reflektometriával (GNSS reflectometry in environmental remote sensing) Dr. Rózsa Szabolcs Turák Bence Dávid
Környezeti térinformatikai rendszer Dr. Barsi Árpád Sárközi Boglárka
Környezettudatos építőanyagok biomimetikus/bionikus megközelítésben Dr. Fenyvesi Olivér Csanády Dániel
Környezettudatosan tervezett útburkolatok és közutak: fenntarthatóság alapú értékelő rendszerek elemzése Dr. Tóth Csaba Nádasi Réka
Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Dr. Dunai László Oszvald Katalin
Kőszerű építőanyagok keménységének vizsgálata és modellezése Dr. Nemes Rita Gyurkó Zoltán
Közelfotogrammetriai kutatások különös tekintettel a humán biosztereometria alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára Dr. Barsi Árpád
Közepes léptékű vízgyűjtőkre vonatkozó transzport modellek továbbfejlesztése nagysűrűségű vízminőségi adatok felhasználásával / Further development of medium scale catchment transport models utilizing high frequency water quality data Dr. Kardos Máté Krisztián Almohtaseb Firas
Kőzetek hőterhelésének vizsgálata Dr. Török Ákos Török Anita
Kőzetek időállósági tulajdonságainak változása mikrobiológiai szilárdítás hatására Dr. Kopecskó Katalin Juhász Péter
Kőzetek mechanikai viselkedése a hőmérséklet és a víztartalom függvényében Dr. Vásárhelyi Balázs Lógó Benedek András
Kőzetek törésmechanikai vizsgálata elméleti és gyakorlati módszerekkel, különös tekintettel a kőzetek törési határfeltételére / Theoretical and experimental investigation of the rock fracture mechanics, focusing on the failure criteria on the intact rock Dr. Vásárhelyi Balázs Narimani Ghourtlar Samad
Kőzetek tulajdonságainak roncsolásmentes meghatározása Dr. Török Ákos Mohammad IBRAHIM MOHAMMAD BANI YASIN
Kőzetkörnyezetben kialakított üregek mérnökgeológiája Dr. Török Ákos
Kőzettestek mechanikai viselkedése és osztályozása tagoltságok geometriai jellemzői alapján Dr. Vásárhelyi Balázs Somodi Gábor
Kőzettestek tagoltság menti nyírószilárdsága Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta Buocz Ildikó
Közlekedési modellek robosztusságának elemzése Monte Carlo szimulációval Dr. Kisgyörgy Lajos
Közutakról lefolyó csapadékvizek szennyeződésének vizsgálata Dr. Clement Adrienne Budai Péter
Közvetlen lánghatással terhelt beton alagútfalazatok Dr. Salem Georges NEHME
Különböző hordozóanyagokon kialakított biofilmek felhasználása a szennyvíztisztításban Dr. Fleit Ernő Sándor Dániel
Különböző kör alakú közúti csomópontok forgalomlebonyolódásának és teljesítőképességének vizsgálata mikroszimulációval (Simulation-based capacity and operational analysis of certain circular intersections) Dr. Schuchmann Gábor
Különösen nagy szilárdságú acél elemek nyírt csavaros kapcsolatainak vizsgálata Dr. Horváth László Turán Pál
Különösen nagy szilárdságú acél szerkezeti elemek stabilitásvizsgálata Dr. Kövesdi Balázs Géza Somodi Balázs Norbert
Különösen nagy szilárdságú acélszerkezeti elemek stabilitási viselkedése Dr. Horváth László
Különösen nagyszilárdságú acél szerkezeti elemek fáradási viselkedésének vizsgálata Dr. Kövesdi Balázs Géza Mecséri Balázs József
Land Use Optimization based on National Spatial Data Infrastructure Dr. Szabó György Rahman Md Mostafizur
Lateral torsional buckling of thin-walled beams with asymmetric cross-sections Dr. Ádány Sándor Muhammad Ziad HAFFAR
Légszennyező anyagok hatása építőkövekre Dr. Török Ákos Farkas Orsolya
Lézerszkennelt adatok térinformatikai feldolgozása Dr. Lovas Tamás
Lézerszkennelt pontfelhők illesztésének optimalizálása Dr. Lovas Tamás Somogyi József Árpád
Lyukgyengített vékonyfalú szerkezeti elemek vizsgálata Dr. Ádány Sándor
Magas töltések konszolidációja Dr. Pusztai József
Magasabb rendben szimmetrikus objektumok szerkezeti analízise Dr. Kovács Flórián Módis Márton
Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése Dr. Dunai László Seres Noémi
Magassági referencia felületek korszerűsítése műholdas geodéziai módszerekkel / Modernisation of height reference systems involving space geodetic technologies Dr. Földváry Lóránt Tóth Sándor József
Magyarország talajnedvességének és belvizes folyamatainak távérzékeléses vizsgálata Dr. Kugler Zsófia Becsákné Tornay Enikő Márta
Magyarországi geodéziai vonatkoztatási rendszerek kapcsolatainak vizsgálata Dr. Ádám József
Magyarországi geoidkép optimális meghatározása különböző technikák együttes felhasználásával Dr. Biró Péter
Masodlagos pórusok kialakulása kötött talajokban Dr. Nagy László Illés Zsombor
Meglévő acélhidak fáradásvizsgálata megbízhatósági analízis alapján Dr. Dunai László Mansi Ali Ismael
Mély munkaterek határolásának térbeli numerikus vizsgálata a talaj és szerkezet kölcsönhatásának modellezésével Dr. Móczár Balázs Szepesházi Attila
Mélyépítési műtárgyak hatása a földrengéskori talajválaszra Dr. Mahler András Hübner Balázs
Mélységi vizek tisztítására alkalmas technológiák vizsgálata műszaki és gazdasági szempontok alapján Dr. Laky Dóra Takó Szabolcs
Méréstechnikában használt matematikai módszerek alkalmazása a zavarok kiszűrésére precíziós Eötvös-inga méréseknél / The use of mathematical methods in metrology for the elimination of disturbances in precision torsion balance measurements Dr. Völgyesi Lajos Szondy György
Mesterséges intelligencia a térképi adatok kezelésében / Artificial intelligence in map data management Dr. Barsi Árpád Horváth Viktor Győző
Mikro- és nanoméretű adalékanyagok hatása a cementkötésű anyagok tulajdonságaira (Influence of micro- or nanoadditives on the characteristics of cementitious materials) Dr. Kopecskó Katalin Al-askary Ali Satar Jaber
Mobil térképező rendszerek felhasználási lehetőségei Dr. Barsi Árpád
Modelling the volumetric behaviour of compacted unsaturated soils subjected to shear loading Dr. Mahler András Kieu Minh The
MODIS műholdképeken alapuló területi párolgásbecslési eljárások továbbfejlesztése Dr. Szilágyi József Gnandt Boglárka
Motorfehérjék mechanikai modellezése Dr. Károlyi György Bibó András
Mozgásminták térinformatikai vizsgálata Dr. Lovas Tamás Koppányi Zoltán
Mozgó platformok hely- és helyzetmeghatározása műholdas navigációs rendszerek és inerciális szenzorok együttes alkalmazásával Dr. Rózsa Szabolcs, Dr. Vanek Bálint Farkas Márton
Műanyag hulladék vándorlásának vizsgálata folyókban / Analysis of plastic pollution transport in rivers Dr. Baranya Sándor Jahanpeyma Pegah
Műemléki kőanyagok komplex vizsgálata Dr. Török Ákos
Műemléki kőkiegészítő anyagok komplex elemzése Dr. Török Ákos Szemerey-Kiss Balázs
Műholdradar alapú magyarországi mozgásvizsgálati rendszer kialakítása és geodéziai, geodinamikai alkalmazása Dr. Völgyesi Lajos Magyar Bálint
Multi-constrained optimization of reticulated shells and spatial trusses Dr. Lógó János, Matteo Bruggi Tóth Bálint
Multi-scale topology optimization with graded microstructures Dr. Lógó János, Matteo Bruggi Ismail Hussein
Műtárgyakhoz csatlakozó, továbbá több lépcsőben kiépülő töltések teherbírási és alakváltozási tulajdonságainak vizsgálata Dr. Kovács Miklós Laufer Imre
Nagy szilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok alkalmazása a szerkezetépítésben Dr. Farkas György Németh Orsolya Ilona
Nagyméretű szerkezetek monitorozása GNSS vevők és inerciális szenzorok integrálásával (Structural health monitoring of large structures with the fusion of GNSS and inertial observations) Dr. Rózsa Szabolcs de Holanda Neto Beltrando Ulisses
Nagypontosságú abszolút értelmű műholdas helymeghatározás ciklustöbbértelműségek feloldásával (Advanced Precise Point Positioning with Ambiguity Resolution using GNSS) Dr. Rózsa Szabolcs Ács Ágnes Mária
Nagyszilárdságú acélszerkezetek horpadási és kihajlási ellenállása Dr. Kövesdi Balázs Géza Radwan Mohammad Marwan Ragab
Nagyszilárdságú öntömörödő betonok tervezése (Design of high strength self-compacting concrete) Dr. Salem Georges NEHME Szijártó Anna
Nagyszilárdságú, vékony gerincű, feszített vasbeton gerendák analízise Dr. Bódi István Kovács Gábor, Molnár Gábor Alajos
Nagyvasúti közlekedési problémák geodéziai vonatkozásai Dr. Takács Bence
Nano-adalékanyagokat tartalmazó habarcsok fizikai tulajdonsága és időállósága Dr. Török Ákos Kósa Zsuzsanna
Navigációs rendszerek és adatbázisok kialakítása Dr. Barsi Árpád
Nem acél anyagú betétekkel készült betonelem nyírási teherbírása (Shear behaviour of concrete elements with non-metallic reinforcement) Dr. Balázs L. György Schaul Péter
Neurális hálózat alkalmazása csatornahálózat hordalékszállításának modellezésére (Application of Neural Network for Sediment Transport in Storm Water Network) Dr. Knolmár Marcell
Neurális hálózatok alkalmazása a távérzékelt felvételek feldolgozásában Dr. Barsi Árpád
Neurális hálózatok szerkezetdiagnosztikai alkalmazása Dr. Hegedűs István Berényi Szabolcs
Numerical calculations and modelling of changes in stone and at stone/mortar interface Dr. Török Ákos BesharatiNezhad Ali
Objektumrekonstrukció orvosi képekből Dr. Barsi Árpád Kapitány Kristóf
Ökoszisztémák vízigényének és a talajvízháztartás kapcsolatának vizsgálata matematikai modell segítségével Dr. Koncsos László Ács Tamás
Öntömörödő betonok porozitása (Influence of porosity on hardened properties of self-compacting concrete) Dr. Salem Georges NEHME El Mir Abdul Kader
Önvezető jármű helymeghatározásának integritása Dr. Takács Bence Lupsic Balázs
Önvezető járművek környezeti modelljének létrehozása mobil térképezés segítségével (Environmental model building for self-driving vehicles by mobile mapping) Dr. Barsi Árpád Lógó János Máté
Összetett geometriájú műtárgyak körüli áramlási és morfodinamikai folyamatok kísérleti vizsgálata Dr. Józsa János Grivalszki Péter
Összetett mellékágrendszeres hullámterek áramlástani és morfológiai folyamatai Dr. Krámer Tamás
Öszvérszerkezetű hidak képlékeny analízise és méretezése Dr. Kovács Nauzika
Öszvérszerkezetű hidak képlékeny analízise és méretezése Dr. Kovács Nauzika
Öszvérszerkezetű slim-floor födémrendszer vizsgálata – analízis és méretezés (Investigation of composite slim-floor system – analysis and design) Dr. Kovács Nauzika Mefleh Wajdi
Pályaszerkezetek élettartam és életciklus-költség alapján történő értékelése a fundamentális paraméterek figyelembevételével Dr. Fi István Nyíri Szabolcs
Párolgásbecslési eljárások továbbfejlesztése a különböző léptékű vízmérlegszámításokban Dr. Szilágyi József Kovács Ákos
Pillérszerkezetek helyszíni betonozással történő utólagos megerősítése Dr. Bódi István
Pixel (voxel) alatti pontosságú mérések két- és három dimenzióban Dr. Detrekői Ákos
Polimerek a vasbetonépítésben Dr. Balázs L. György
Polimerek a vasbetonépítésben Dr. Balázs L. György
Pontfelhők automatizált feldolgozása és kiértékelése / Automated point cloud data processing and interpretation Dr. Takács Bence Hrutka Bence Péter
Pontfelhők feldolgozásának automatizálása közlekedési alkalmazások támogatására / Automating point cloud processing to support transport applications Dr. Lovas Tamás Baranyai Dániel
Pontmegfogású üvegek teherbírásának elemzése Dr. Salem Georges NEHME
Porózus anyagokban történő vízmozgások laboratóriumi és numerikus vizsgálata Dr. Mahler András Pap Miklós
Porózus kőzetek kőzetfizikai paramétereinek változása sókristályosodás hatására (Influences of salt crystallization on the petrophysical parameters of high porous rocks types) Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta
Porózus mészkövek reológiai viselkedésének vizsgálata Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta Alves Intete Nogueira Simone
Porózus mészkövek tulajdonságainak változása kezelőszerek hatására Dr. Török Ákos
Profillemez-gerincű tartók stabilitásvizsgálata Dr. Dunai László Jáger Bence
Rádiófrekvenciás azonosítás felhasználási lehetőségei Dr. Barsi Árpád
Régészeti és történeti célú kutatásokat támogató térinformatikai rendszer kialakítása / Development of a geographical information system to support archaeological and historical research Dr. Juhász Attila Balogh Árpád
Regionális párolgás becslése Dr. Szilágyi József Báder László
Regolit mechanikai viselkedésének vizsgálata Dr. Bagi Katalin
Repedések és tapadás a betonban Dr. Balázs L. György
Repedezett kőzetek szivárgáshidraulikai vizsgálata Dr. Hajnal Géza Karay Gyöngyi
Robbantásnak kitett szerkezetek dinamikai analízise és a progresszív összeomlás vizsgálata Dr. Vigh László Gergely Kezh Sardasht Sardar Weli
Rudak és rúdszerkezetek stabilitásvesztése különleges terhek hatására Dr. Károlyi György Fekete Ferenc
Sekély tavi egyedi és csoportos vízinövényzet-foltok hidrodinamikai hatásai Dr. Krámer Tamás Szilágyi Mariann
Síkbeli rácsos tartók és gerendarácsok valamint térrácsok és lapszerkezetek közötti dualitás Dr. Tarnai Tibor
Simulation-based capacity and operational analysis of certain circular intersections Dr. Juhász János Attila Al Hasanat Haitham Abd Alrohman Mousa
Smart health monitoring and automatic damage identification in RC bridge maintenance Dr. Koris Kálmán Za'al Ode Al-Hijazeen Asseel
SPH-módszerek fejlesztése vízmérnöki áramlástani környezetben Dr. Szabó Kálmán Gábor Havasi-Tóth Balázs
Stabilizált talajok reziliens modulusa a talajszívás függvényében Dr. Szendefy János Back Márta
Stochasztikus topológia optimálás feszültségi korlátok figyelembe vételével Dr. Lógó János Pintér Erika
Szabad formájú egyhéjú rúdszerkezetek automatizált tervezése Dr. Katula Levente Gidófalvy Kitti
Szakaszonként lineáris szerkezetek modellezése, analitikus és numerikus rezgésvizsgálata Dr. Németh Róbert Károly Geleji Borbála
Szakaszonként lineárisan rugalmas szerkezetek modális dinamikus válaszainak összegzése / Summation of modal dynamic responses of piecewise linear elastic structures Dr. Németh Róbert Károly Mohamed Khalid Elhadi Abdalla
Szálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése Dr. Károlyi György Al-Rukaibawi Layth Sayyid Salman
Szálerősítésű betonok Dr. Balázs L. György Czoboly Olivér Attila
Szálerősítésű polimer (FRP) betétek tapadása betonban és ennek hatása a használhatósági határállapotra / Bond of FRP bars in concrete and its effect on serviceability behavior of reinforced concrete elements Dr. Sólyom Sándor Somlai Bálint
Szálerősítésű polimer (FRP) betétek tartóssága betonban Dr. Borosnyói Adorján
Szálerősítésű polimer (FRP) betétekkel vasalt betonelemek erőtani viselkedése / Structural behaviour of concrete members with embedded fibre reinforced polymer (FRP) bars Dr. Kovács Tamás Szinvai Szabolcs
Szálerősítésű polimer anyagú bordával merevített acél lemezes szerkezetek stabilitási viselkedésének vizsgálata / Stability behavior of steel plated structures using fiber reinforced polymer (FRP) stiffeners Dr. Seres Noémi Borbély Hunor
Szálerősítésű polimerek betonszerkezetek tartósságának fokozásához Dr. Balázs L. György Sólyom Sándor
Szálerősített könnyűbetonok Dr. Józsa Zsuzsanna Fenyvesi Olivér
Szél keltette sekély tavi áramlások térbeli vizsgálata Dr. Józsa János
Szél keltette sekélyvízi hullámzás vizsgálata és modellezése Dr. Józsa János Homoródi Krisztián
Szélsőpontosságú mérnökgeodéziai mérések tervezése és végrehajtása Dr. Ádám József
Szelvénykettőzés hatása vékonyfalú hidegen hajlított elemek viselkedésére Dr. Ádány Sándor
Szennyvíztisztító telepek levegőztetett műtárgyainak áramlástani vizsgálata Dr. Patziger Miklós Madarász Emese
Szennyvíztisztító telepi előülepítők leválasztási hatékonyságánk értékelése numerikus modellezéssel Dr. Somlyódy László Karches Tamás
Szénszálas műanyaggal megerősített fagerendák végeselemes vizsgálata Dr. Lengyel András Saad Khaled
Szerkezet nagy elmozdulásának dinamikai számítása szél hatására Dr. Györgyi József
Szerkezetdinamikai vizsgálatok ütközési teher esetében Dr. Károlyi György Laczák Lili Eszter
Szerkezetek reziliens tervezése szélsőséges hatásokra (Resilient design of structures subjected to extrem effects) Dr. Vigh László Gergely Sara Muhammad Ali Elqudah
Szerkezetek tökéletlenségérzékenysége kettőscsúcs-katasztrófa esetén Dr. Gáspár Zsolt
Sziklarézsűk stabilitásának valószínűségi elvű vizsgálata (Probabilistic analysis of rock slope stability) Dr. Bögöly Gyula Füzesi Ferenc Ferdinánd
Szivárgási tényező meghatározása terepi vizsgálatokkal Dr. Hajnal Géza Farkas Dávid
Szocio-ökönómiai, környezeti, infrastrukturális jelenségek térinformációs rendszerekben történő modellezése Dr. Szabó György Jankó József Attila
Talajbeszivárgás hatása folyók árhullámaira / Effect of soil infiltration on river floods Dr. Krámer Tamás de Figueiredo Ferraz Gadadhara
Talajerősítő hatás becslése empirikus módszerrel / Estimation of soil amplification using empirical method Dr. Mahler András Al-Azazmeh Ahmad Naser Mohammad
Talajfizikai jellemzők hőmérséklet változásának hatására történő változásának vizsgálata laboratóriumi és numerikus modellezéssel Dr. Szendefy János HoseiniMighani Hamed
Talajok dinamikus terheléshez tartozó alakváltozásának vizsgálata Dr. Szendefy János Vámos Máté János
Talajok statisztikai paramétereinek vizsgálata a geotechnikai tervezésben Dr. Nagy László Kádár István, Danka József
Tapadás és használhatósági határállapotok vasbeton és szálerősítésű polimer (FRP) betétes beton szerkezetekben Dr. Borosnyói Adorján Nagy Réka Anna
Tartószerkezet és altalaj kölcsönhatásának figyelembevétele a földrengési méretezésben Dr. Kollár László Pap Zsuzsa Borbála
Tartószerkezetek megbízhatóságának vizsgálata extrém hóterhekre Dr. Kovács Nauzika, Miroslav Sýkora Rózsás Árpád
Tartószerkezetek topológia optimálása különböző peremfeltételek mellett Dr. Lógó János Mohsen Ghaemi
Tartószerkezetek topológia optimálása stochasztikus peremfeltételek mellett Dr. Lógó János Movahedi Rad Majid
Távérzékelési és térinformatikai adatintegráció régészeti, történeti célú kutatásokban (Geoinformatics and remotely sensed data integration for archaeological and historical researches) Dr. Juhász Attila
Tavi hidrodinamikai folyamatok rövidtávú előrejelzése térbeli modellezéssel Dr. Krámer Tamás Torma Péter
Tavi légkör-víz határfelület turbulens folyamatainak vizsgálata / Turbulent processes at the air-lake interface Dr. Torma Péter Lükő Gabriella
Tavi morfodinamika modellezése az eltérő tér- és időléptékek kölcsönhatásában Dr. Krámer Tamás Csibrán Adrián Zoltán
Tégla- és kő boltozatú vasúti hidak várható élettartama Dr. Józsa Zsuzsanna
Tégla- és kőboltozatú ferde hidak mechanikája Dr. Ádány Sándor Forgács Tamás
Téglaelemek és falazat numerikus és kísérleti vizsgálata / Numerical and experimental analysis of ceramic masonry units and masonry Dr. Haris István Hortobágyi Tamás
Teherbíró üveg tartószerkezetek Dr. Balázs L. György
Teherhordó üvegszerkezetek Dr. Vigh László Gergely Nyírõ Zsolt
Tér- és időbeli struktúrák felszíni vizek légmozgás keltette folyamataiban Dr. Józsa János
Térbeli objektumrekonstrukció teljes hullámalakos lézerszkenner adatokból Dr. Barsi Árpád
Térbeli rácsos acélszerkezetek viselkedése és optimalizálása Dr. Dunai László Mészáros Lívia
Térbeli rudak diszkrét és folytonos modellezésének vizsgálata Dr. Németh Róbert Károly
Természetes anyagokból készülő, előregyártott építési rendszer kidolgozása Dr. Medgyasszay Péter
Tervezési minták alkalmazása a közlekedésépítésben Dr. Kisgyörgy Lajos Ungvárai Ádám
The Algorithm for Generating Analytical Models Using BIM and 3D Reconstruction Techniques. Dr. Koris Kálmán, Marek SALAMAK Muhammad Fawad
Three-dimensional failure modes of masonry barrel vaults Dr. Bagi Katalin Abdulrazzaq Huda
Többnyílású ívhidak mechanikai viselkedésének diszkrételemes vizsgálata Dr. Bagi Katalin
Töltések alapozása és meredek rézsűk készítése geoműanyagos erősítéssel Dr. Kovács Miklós Huszák Tamás
Töltésezett síkvidéki folyók árvízi kockázatértékelése / Flood risk analysis of lowland rivers with levees Dr. Krámer Tamás Bálint Márton Zoltán
Tóparti vízszintingadozás és hullámzás szimuláció-alapú meghatározása korlátozott meghajtási hosszak mellett / Simulation-based assessment of water level fluctuations and waves on the shores of fetch-limited lakes Dr. Krámer Tamás Ntukidem Samuel
Topológiaoptimálás valószínűségi változóval adott peremfeltételek esetén Dr. Lógó János Balogh Bence
Történeti épületszerkezetek higrotermikus elemzése / Hygrothermal analysis of historical building constructions Dr. Nagy Balázs Petresevics Fanni
Transzparens hőszigetelés alkalmazása épületrekonstrukciós feladatoknál, a csomópontok hőhíd-hatásának mérséklésére Dr. Széll Mária
Transzparens, üvegszerkezetből készülő elsődleges tartószerkezeti elem építészeti és tartószerkezeti alkalmazási lehetőségének vizsgálata Dr. Stocker György
Transzportfolyamatok térbeli káoszjellemzői tavi áramlásokban Dr. Józsa János Szanyi Sándor
Új módszertan fejlesztése szerkezeti anyagok roncsolásmentes vizsgálataira / Development of new methodology for non-destructive testing of construction materials Dr. Nemes Rita Girum Mindaye Mengistu
Újrahasznosított anyagú és könnyű adalékanyagos betonok tartóssága (Durability and performance of concretes out of recycled or lightweight aggregates) Dr. Nemes Rita Seyam Ahmed Maher
Újszerű nyírt kapcsolatú öszvérgerendák statikus és ciklikus viselkedésének vizsgálata Dr. Kovács Nauzika Frank Máté Ferenc
Ultra nagy szilárdságú, acélszálerősítésű vasbetonszerkezetek teherbírásának és duktilitásának elemzése Dr. Hortobágyi Zsolt
Urbanizációs hatásokat figyelembe vevő vízmérlegszámítás Dr. Hajnal Géza Bódi Anita
Üreges kialakítású feszített, vasbeton födémpallók szerkezeti optimalizálása Dr. Bódi István
Útpályaszerkezet-talaj kölcsönhatásának numerikus modellezése (Numerical modelling of pavement-subsoil interaction) Dr. Mahler András Mosallaei Amir
Útpályaszerkezetek hőenergiájának hasznosítása Dr. Kisgyörgy Lajos
Útpályaszerkezetek méretezési rendszerének fejlesztése / Developing a pavement design system Dr. Tóth Csaba Primusz Péter
Útpályaszerkezetek méretezési rendszerének fejlesztése / Developing a pavement design system Dr. Tóth Csaba Taher Sundis Mohammed Salih
Üveg törésmechanikai vizsgálata Dr. Bojtár Imre Molnár Gergely
Üveghab-granulátum mechanikai tulajdonságainak meghatározása (Determination of the mechanical properties of the foamglass aggregate) Dr. Szendefy János Alhonati Qusai Mohammad Abdallah
Üvegoszlopok kísérleti vizsgálata rövid ideig ható központos nyomásra Dr. Salem Georges NEHME Jakab András
Városi felszínborítottsági térképezés nagyfelbontású űrfelvételeken mélytanulásos módszerekkel / Urban Land Cover Classification Techniques Using Deep Learning Based on VHR Satellite Imagery Dr. Barsi Árpád Fawzy Ramadan Mahmoud Mohamed
Városi úthálózatok burkolatgazdálkodási rendszereinek fejlesztése / Optimization methods of the pavement management systems of the city road network Dr. Almássy Kornél Tamás Dabessa Ayantu Mitiku
Városok hőhullámokkal kapcsolatos katasztrófa kockázat értékelése Dr. Szalay Zsuzsa Szagri Dóra
Vasalt falazatok erőjátékának analízise Dr. Bódi István Fódi Anita
Vasbeton keretszerkezetek paraméteres vizsgálata tűzhatásra Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Ali Suha Ismail Ahmed
Vasbeton lemezek átszúródási teherbírása Dr. Hegedűs István Bogdándy Béla
Vasbeton síklemezek átszúródási teherbírása / Punching resistance of RC slabs Dr. Völgyi István Krisztián Zaheraldeen Hayyan
Vasúti alépítmény geotechnikai kockázatának elemzése Dr. Nagy László
Vasúti kitérők és átszelések elméleti igénybevételi számítása, különös tekintettel a vasúti üzem valóságos körülményeire Dr. Kazinczy László
Vasúti pályák vonalvezetésének mozgásgeometriai vizsgálata, billenő kocsiszekrényes járművek közlekedésének figyelembe vételével Dr. Liegner Nándor
Vegyes feszítéssel készült feszített tartószerkezetek modellezése Dr. Farkas György Mészöly Tamás
Vegyes szemösszetételű folyómedrek morfodinamikai vizsgálata Dr. Baranya Sándor Török Gergely Tihamér
Vékonyfalú acél rúd – könnyűbeton vegyes szerkezeti elemek stabilitási viselkedése Dr. Dunai László Hegyi Péter
Vékonyfalú rúdelemek tiszta stabilitásvesztési módjainak és kritikus terheinek meghatározása a végeselemmódszer segítségével Dr. Ádány Sándor Visy Dávid
Vékonyfalú szelvények stabilitásvesztésének vizsgálata Dr. Ádány Sándor Beregszászi Zoltán
Vékonyfalú szerkezetek és szerkezeti elemek vizsgálata modális dekompozícióval / Analysis of thin-walled structures and structural members by using modal decomposition Dr. Ádány Sándor Abu reden Ghaith Atef
Vékonyfalú, hidegen alakított szerkezetek vizsgálata (Analysis of cold-formed thin-walled structures) Dr. Joó Attila László Eid Nathalie
Vízellátó rendszerek üzemirányítása a költséghatékonyság és az energiatakarékosság tükrében Dr. Fülöp Roland Bibok Attila
Vízfolyás – talajvíz kölcsönhatás vizsgálata belterületen (The investigation of river-groundwater interaction in municipal area) Dr. Csoma Rózsa Wagner Flóra
Víziközmű-hálózatok rekonstrukciójának gazdasági kockázatai Dr. Fülöp Roland Fülöp Júlia
Vízoldali rézsűk állékonysági kérdései az alkalmazott talajok, technológiák és terhelések tekintetében / Stability of upstream slopes of embankments in terms of the applied soils, technologies and loads Dr. Nagy Gábor Khodabandeh Mohammad Ali
Vízzáró tömítőanyagok és a környező beton víznyomással szembeni viselkedése Dr. Simon Tamás
Vulkanikus kőzetek halmazszilárdsági, szilárdsági és időállósági tulajdonságainak összefüggése Dr. Török Ákos Czinder Balázs
Wind engineering of membrane structures Dr. Hincz Krisztián Pool Blanco Sherly Joanna
XX. századi hadtörténeti objektum-rekonstrukció térinformatikai támogatása Dr. Juhász Attila Neuberger Hajnalka