A hulladéktárolás környezeti hatásai

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/A8
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
mkovacs@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A hulladék-kezelés hatékony módjának tekinthető a belőle történő biogáz-előállítás, megfelelő
technológiai módszerek alkalmazásával. Tekintettel arra, hogy a hulladék-képződés folyamatos
/tehát újratermelődik/, megújuló energiaforrásként való besorolása elfogadható. A megújuló
energiaforrások szerepe a teljes energia-termelésben a jövőben megtöbbszöröződik.

A kutatás átfogó célja új hulladéktárolási technológia és tervezési eljárás kialakítása, része egy
folyó kutatásnak, melynek címe a Biodegradációs hulladéktárolási technológia kifejlesztése és
hatásainak vizsgálata

E munka révén optimálisan hasznosíthatóvá válhat a biogáz. Ezen belül a PhD téma a
következő részekre vonatkozik:

- Irodalmi áttekintés

- A felső szigetelés kialakítása, kapilláris szigetelések modellezése, mérések a modell
ellenőrzésére

- Az alsó szigetelés kialakítása,

- A hulladéktárolók környezetében lejátszódó jelenségek modellezése, a modellek input
adatainak meghatározása.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Huszák Tamás (2009/2013/)
Laufer Imre (2008/2011/)
Tompai Zoltán (2001/2004/2008)
Státusz: 
régi