Szerkezet nagy elmozdulásának dinamikai számítása szél hatására

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/10
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
gyorgyi.jozsef@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A szerkezetek szélterhe időben változik és merevnek tekinthető szerkezet esetén is jelentős mértékben
függ a szerkezet geometriájától. A szerkezet elmozdulásai és a szélteher között kölcsönhatás van,
amely szerkezetek kis elmozdulása esetén is komoly szerepet kap. A terhelésben egyik fontos tényező
az erőtényező, amely adott geometria szélcsatorna kísérletekkel, vagy áramlástani programokkal
számítható. Nagy elmozdulások, pl. kötél- és ponyvaszerkezetek esetén időben lényegesen változik a
geometria, így az erőtényező is az idő ill. elmozdulások függvénye lesz. Ebben az esetben a
számításokhoz felvett hálózat is mozog az időben. A standard eljárások kiterjesztése mozgó hálók
esetére további kutatásokat igényel.

Az elmozdulások és dinamikus terhek közötti kölcsönhatás klasszikus vizsgálata során nem
számolunk nagy elmozdulásokkal. Kábelhidak esetén azonban nem kerülhető meg a geometriai
nemlinearitás. Az igen költséges szélcsatorna kísérleteket helyettesítő számítógépes eljárások
alapvetően keresztmetszetek vizsgálatára terjednek ki. Annak vizsgálata, hogy milyen módon
lehetséges a térbeli rendszer numerikus vizsgálata szintén a kutatás tárgya.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Szabó Gergely (2005//2014)
Státusz: 
régi