Magas töltések konszolidációja

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/45
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Erősen kompresszibilis talajokra épített töltések süllyedése és konszolidációja gondot jelent, melyek
megbízható módon történő számítása laboratóriumi vizsgálatok eredmények ismeretében
lehetséges. A laborvizsgálatok egyre inkább háttérbe szorulnak azok költsége és időigénye miatt.
Helyette gyors, az altalajviszonyok egészéről jobb képet adó in-situ vizsgálati módszerek terjedtek
el hazánkban is, melyek mérési eredményeiből származtatható talajfizikai jellemzők még
kidolgozásra, pontosításra várnak. Az elmúlt évek során összegyűjtött mérési adatok és néhány
összehasonlító vizsgálat eredményeként a tervezési paraméterek pontosíthatók, melyek nagy
segítséget nyújtanának a hétköznapi tervezésben is.

A téma kidolgozása során érintendő feladatok:

- Vázolt téma szakirodalmának áttekintése.

- Vonatkozó Magyar és Nemzetközi előírások áttekintése.

- Rendelkezésre álló süllyedésmérési és in-situ vizsgálatok adatainak feldolgozása, értékelése.

- Talajfizikai jellemzők és in-situ mérési eredmények közötti összefüggések kidolgozása.

- Vizsgálati program felállítása in-situ mérések, laboratóriumi vizsgálatok és helyszíni mérések
elvégzésére. A mért adatok értékelése, elemzése.

- Süllyedésmérési eredmények összehasonlítása véges-elemes programokkal meghatározható
süllyedési értékekkel.

- Véges-elemes programoknál alkalmazott alakváltozási jellemzők összehasonlítása a laboratóriumi
és in-situ vizsgálatok alapján meghatározható talajfizikai jellemzőkkel.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Józsa Vendel (2011/2014/2016)
Nyári István (2008/2010/)
Státusz: 
régi