Környezetkímélő épületszerkezeti rekonstrukciós megoldások

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
15/03
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
dudas.annamaria@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az épületrekonstrukció az építőipar sürgető feladata, és az építési tevékenység nagy arányát kell, hogy képviselje a jövőben.
A hazai épületállomány szerkezeti és funkcionális avulásának megakadályozásával párhuzamosan az épületenergetikai korszerűsítés igénye is fennáll.
A tartószerkezetek megerősítésén túl a használhatóságot meghatározó, és funkciónak megfelelő épületszerkezeti felújítások biztosítják az épület értékének megtartását, vagy növelését.

Az újrahasznosítás a fenntartható fejlődés szempontrendszerének alapvető elemét jelenti.
Az újrahasznosítható anyagok építőanyagként való újrahasznosítására már folynak tudományos kutatások.
A felújítások során megvalósítható közvetlen és közvetett épületszerkezeti újrahasznosíthatósági változatok vizsgálata azonban számos új eredményt adhat.
A technológiai újításokat is figyelembe véve, az értékelés épületszerkezeti, hő- és páratechnikai, akusztikai paraméterek változásának kimutatásával valósítható meg.
Ugyanakkor az újrahasznosítás haszna számszerűsíthető anyagmennyiség, élőmunkaigény, költség- és környezetkímélő jellemzők alapján egyaránt.

Kidolgozandó fő témák és feladatrészek:

- Talajon fekvő padlók és emeletközi födémek felújításának környezetkímélő módszerei, különös tekintettel a bontott padlóburkolatok felújításának technológiájára,
és a nedvességhatások kiküszöbölésére, valamint a fagerendás födémek felújításának kérdéskörére.

- Homlokzatok rekonstrukciós lehetőségeinek vizsgálata, a lehetséges vakolati rendszerek és a homlokzati hőszigetelések elemzése.

- Utólagos tetőtéri beépítésekhez kapcsolódó fedélszék-felújítási technológiák vizsgálata, így például a bontott, de újrahasznosítható fedélszékelemek faanyagvédelme és a használt zsalugerendák felhasználhatósága.

- Megvalósult felújítások részletes elemzése, változatok kiértékelése, gazdaságossági számítások.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Detail - Refurbishment Manual, G. Giebeler, R. Fisch, H. Krause, F. Musso, K.-H. Petzinka, A. Rudolphi
 • Detail - Energy efficiency refurbishments, C. Richarz, C. Schulz, March 2013
 • Green Building Handbook, E & FN Spon, 1997, ISBN 0-419-22690-7
 • Prediction of mould fungus formation on the surface of and inside building components, Klaus Sedlbauer, Fraunhofer Institute for Building Physics
 • Specialist Floor Finishes - Design and Installation: D.Cattell, Taylor & Francis e-Library, 2005, ISBN 0-216-92251-8
 • Fenntartható energetika az épületszerkezetek tervezésében és oktatásában: Monográfia, Terc kiadó, 2012
 • Gabriel, H. Ladener: Vom Altbau zum Niedrigenergie + Passivhaus – Ökobuch Staufen bei Freiburg 2008
 • F. Ranft, D. Haas. Arndt: Energieeffiziente Altbauten- Fachinfiormationszentrum Karlsruhe
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Construction and Building Materials
 • European Journal of Environmental and Civil Engineering
 • Building and Environment
 • Energy and Buildings
 • International Journal of Architectural Heritage
 • Advanced Materials Research
 • Technical Gazette
 • Magyar Építőipar
 • Magyar Építéstechnika
 • Épületszigetelési Kézikönyv
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Dudás Annamária, Terjék Anita: EFFICIENCY ASSESSMENT OF POSTERIOR WATERPROOFING SYSTEMS OF RENOVATED POROUS LIMESTONE MASONRY WORK, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 22:(5) pp. 1225-1236. (2015)
 • Dudás Annamária , Farkas László: Building physical, energetical and hygrothermal analysis of earth-sheltered building constructions, ADVANCED MATERIALS RESEARCH 899: pp. 369-373. (2014)
 • V Horn Valéria , Dudás Annamária: Talajon fekvő padlószerkezetek rekonstrukciójának elméleti alapjai és lehetséges megoldásai, MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 64:(5) pp. 194-200. (2014)
 • Dudás Annamária: Könnnyűszerkezetes lakóépületek épületszerkezeti és épületfizikai elemzése, In: Fülöp Zsuzsanna, Osztroluczky Miklós (szerk.) Épületszigetelési kézikönyv. Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, 2009. pp. 1-43.
  (ISBN:963 9313 491)
 • Dudás Annamária: Épületszerkezetek utólagos nedvességszigetelése után bennmaradó nedvesség hatása és kezelése
  In: Széll Mária (szerk.) Fenntartható energetika az épületszerkezetek tervezésében és oktatásában: Monográfia, 2012. pp. 156-162.
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Dudás Annamária, Terjék Anita: EFFICIENCY ASSESSMENT OF POSTERIOR WATERPROOFING SYSTEMS OF RENOVATED POROUS LIMESTONE MASONRY WORK, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 22:(5) pp. 1225-1236. (2015)
 • Dudás Annamária , Farkas László: Building physical, energetical and hygrothermal analysis of earth-sheltered building constructions, ADVANCED MATERIALS RESEARCH 899: pp. 369-373. (2014)
 • V Horn Valéria , Dudás Annamária: Talajon fekvő padlószerkezetek rekonstrukciójának elméleti alapjai és lehetséges megoldásai, MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 64:(5) pp. 194-200. (2014)
 • Dudás Annamária: Könnnyűszerkezetes lakóépületek épületszerkezeti és épületfizikai elemzése, In: Fülöp Zsuzsanna, Osztroluczky Miklós (szerk.) Épületszigetelési kézikönyv. Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, 2009. pp. 1-43.
  (ISBN:963 9313 491)
 • Dudás Annamária: Acélvázas lakóházak építőanyagainak újrahasznosítása, MAGYAR ÉPÍTÉSTECHNIKA 2004:(2) pp. 20-21. (2004)
 • Státusz: 
  elfogadott