Fizikai alapú matematikai modellek fejlesztése és alkalmazása a felszíni vízfolyásokat érintő minőségi és mennyiségi kockázatok elemzéséhez

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/89
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
koncsos.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatás célja a hazai felszíni vízfolyásokhoz köthető jelen- és jövőbeli problémák kockázat-alapú
elemzése. Ennek megvalósítása modellezési technikák és kockázat-becslő eljárások fejlesztését,
illetve együttes alkalmazását vonja maga után. A felszíni vizek jellemzőit befolyásoló ható tényezők
kapcsán felírható forgatókönyvek kidolgozása és a jövőben lehetséges állapotok előrejelzése a
környezeti folyamatok szimulációján alapszik. Ennek érdekében elvégzendő egy olyan adatbázis és
modell-csomag létrehozása, amely lehetővé teszi a kapcsolódó hidraulikai és transzport-folyamatok
(a) fizikai alapú, (b) nagy tér- és időléptékű, de (c) dinamikus és finom felbontású leírását. A
modellezett állapotok értékelése kár- és kockázatbecslő módszerek alkalmazásával oldandó meg.
További feladatot jelenthet a különböző kockázati faktorok trendelemzése, illetve az adott helyzetekre
vonatkozó optimális környezetvédelmi, vízgazdálkodási stratégia kidolgozása is. A téma részeként
elvégzett elméleti kutatás és gyakorlati fejlesztések eredményeként létrejött módszertan révén hazai
vonatkozású esettanulmányok keretében lehetséges azalábbi problémakörök vizsgálata:

• A terhelések tér- és időbeli módosulása, melyek kiváltó oka lehet többek között a jogi szabályozás megváltozása, a csatornázás vagy új beruházások létesülése

• EU Víz Keret Irányelvhez köthető kérdések, a felszíni vizek ökológiai állapotának alakulása

• Diffúz szennyezések hatásainak leírása, vagy – függően a rendelkezésre álló adatbázis minőségétől – megfordítva a problémát, a hatások alapján a diffúz források feltárása

• Szélsőséges és havária-jellegű események bekövetkezése

• Éghajlat-változás lehetséges következményei

• Vízminőségi monitoring-rendszer hiányosságaiból adódó gondok

A témavezető eddigi doktoranduszai

Muzelák Bálint (2014/2017/)
Jolánkai Zsolt (2011/2014/)
Derts Zsófia (2009/2012/)
Ács Tamás (2009/2013/)
Kozma Zsolt (2005/2008/2014)
Balogh Edina (2003/2006/2013)
Murányi Gábor (2019/2023/)
Státusz: 
régi