Az éghajlatváltozás lehetséges hidroökológiai hatásai tavakban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/78
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szilagyi@vkkt.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az éghajlatváltozás a vízi élőlényekre különböző mechanizmusokon keresztül hathat. Ez a hatás attól is
függ, hogy az éghajlatváltozás a szélsőségek erősödésében, vagy pedig egy egyenletes éves
melegedésben nyilvánul-e meg, esetleg mindkettő megjelenik. A bonyolult kölcsönhatás rendszer miatt a
hatások nehezen határozhatók meg. Ráadásul a direkt antropogén hatások elfedhetik a klímaváltozásból
származó hatásokat, ezért ez utóbbiak értékelése nehézségekbe ütközik. Az éghajlat változásra a hazai
tavaink vízgazdálkodása és ökológiai rendszere különösen érzékeny.

Elvégzendő feladatok, vizsgálatok:

Az éghajlatváltozással összefüggő vízminőségi és ökológiai hatások feltárása a szakirodalom
tükrében.

A hazai éghajlati szcenáriók értékelése tavak vízháztartása szempontjából. A csapadék és
lefolyás összefüggések elemzése kiválasztott tesztterületeken.

A hazai tavaink hidrológiai érzékenységvizsgálata az éghajlatváltozás jellege és mértéke
függvényében.

A hidrológiai jellemzők és a vízminőségi-ökológiai állapot közötti kapcsolatrendszer elemzése
meglévő adatok és információ felhasználásával.

A forgatókönyvek és a feltárt összefüggések alapján javaslatok kidolgozása az
éghajlatváltozáshoz kapcsolható negatív vízgazdálkodási és hidroökológiai hatásokra történő
felkészüléshez.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Dittrich Ernõ (2004/2008/2016)
Státusz: 
régi