Vasúti kitérők és átszelések elméleti igénybevételi számítása, különös tekintettel a vasúti üzem valóságos körülményeire

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/35
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kazinczy.laszlo@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A hazai és a külföldi gyakorlatban elterjedten használatos kitérők és átszelések geometriai-
, és szerkezeti ismertetése;

A kitérők és átszelések tervezésénél használatos igénybevétel-számítási módszerek
áttekintése, elemzése, kritikai értékelése;

A vonatkozó nemzetközi előírások ismertetése, értékelése;

Kitérőkben és átszelésekben végzett hazai-, és külföldi helyszíni mérések vizsgálati
eredményeinek feldolgozása, értékelése;

Javaslat a kitérők-, és átszelések járműterhelések hatására ébredő igénybevételeinek
meghatározására;

A javasolt méretezési eljárás gyakorlati igazolása.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Szabó József (2006/2009/2011)
Bokory Gábor (2004//)
Státusz: 
régi