A homotópia alkalmazása a geodéziában

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/22
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
palancz.bela@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A geodéziában számos modellt többváltozós nemlineáris egyenletrendszerek írnak le. Ezek
megoldása általában Newton–Raphson típusú numerikus eljárással történik. A módszer ugyan
másodrendű konvergenciát biztosít, de a megoldás sikere jelentősen függ az iteráció kezdőértékének
helyes, a megoldáshoz közeli értekre történő megválasztásától, azaz az eljárás lokálisan konvergens.

A doktori munka célja, a lineáris homotópia, elsősorban a fixpont és a Newton homotópia
felhasználásával, olyan szimbolikus–numerikus globálisan konvergens eljárások, algoritmusok
kidolgozása, amelyek segítségével az említett modellek egyenletrendszereihez automatikusan
generálható kezdőérték és így ezek, mint kezdeti érték feladatok hatékonyan megoldhatók, figyelembe
véve az adott geodéziai modell speciális sajátosságait.

A vizsgálandó modellek közé tartoznak, a különböző helymeghatározási eljárások, elő és hátra
metszés valamint kiegyenlítési problémák a geodézia és a fotogrammetria területéről.

A munka során együttműködési lehetőség kínálkozik a Wolfram Research (USA) kutató intézetével, a
stuttgarti egyetem Geodézia és Geoinformatika Tanszékével, valamint a Western Australian Centre for
Geodesy intézetével.

Státusz: 
régi