Vízzáró tömítőanyagok és a környező beton víznyomással szembeni viselkedése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/01
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
simon.tamas@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Különböző vízzárósági igény esetén, annak mértékét a vízzáróság fokával lehet megadni. Cél,
hogy a munkahézagok, illetve áttörések környezete azonos vízzárósági igényt elégítsenek ki, mint
a munkahézag illetve az áttörés mentes szerkezeti elemek. A hézagtömítések különböző típusai
környezetében és a szerkezeti betonon átszivárgó víz vizsgálatán keresztül kell összefüggést
találni a tipikus illetve különleges igényeket kielégítő vízzárási módozatok között.

Irodalomkutatás, eddigi elméleti és kísérleti eredmények kiértékelése; a beton vízáteresztő
képességének áttekintése.

Kísérleti eljárás kidolgozása és saját kísérletek végzése a vízáteresztő képesség és a víz
betonban való áramlásának tanulmányozására, a Darcy törvény érvényességének
vizsgálata beton esetére.

Betonszerkezetek munkahézagainak (különböző hézagok, hézagtömítések bentonitos és
más öninjektáló anyagok, formastabil duzzadószalagok, fugalemezek, fugaszalagok és
injektálóanyagok) elméleti modellezése, kísérleti eljárás kidolgozása, és kísérletek
végzése.

A kísérleti eredmények és a modellezés eredményeinek kiértékelése.

Kapcsolat felállítása az átszivárgó víz mennyisége és a munkahézag kialakítása (tömítése)
között a nyomás, a vastagság, a porozitás és az idő függvényében.

Javaslattétel a gyakorlati szakemberek számára.

Státusz: 
régi