A futball-labda mechanikai vizsgálata és optimálása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/08
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
lengyel.andras@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az egyik legnépszerűbb sportág a labdarúgás, ugyanakkor maga a labda eddig kevés figyelmet
kapott. A sportszergyártás gazdasági súlya is indokolja a kérdés tudományos célú vizsgálatát. A
leggyakoribb labdák sík panelekből varrással készülnek, melyek gömbszerű formáját és megfelelő
viselkedését a belső túlnyomás biztosítja. Alaphelyzetben a labda síklapokkal határolt mértani
testekkel, poliéderekkel modellezhető, felfújt állapotban pedig összetett görbült felületet képez.

A kutatás az alábbi kérdésekre keresi a választ. A gömbölyűség, azaz a gömbhöz való hasonlóság
matematikai jellemzésére kell eljárásokat ill. mérőszámokat kidolgozni, amelyek alapján optimális
kialakítás kereshető. Ez elvégzendő a felfújás előtti és utáni testre is; az utóbbi esetben ki kell
dolgozni megfelelő mechanikai modellt a görbült felület erőtani vizsgálatára. Ez magában foglalja a
statikus és a mozgó test (gurulás, repülés, stb.) elemzését is. Az optimálás során mind a test
topológiájának, mind a tényleges méreteinek meghatározát kell elvégezni.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Saad Khaled (2018/2022/2023)
Státusz: 
régi