Transzparens hőszigetelés alkalmazása épületrekonstrukciós feladatoknál, a csomópontok hőhíd-hatásának mérséklésére

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/22
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Felújításra váró épületállomány körének lehatárolása (pl. konkrét lakónegyed épületállományára
vonatkozóan, vagy építési technológia alapján). A beavatkozás által érintett épületvolumen
meghatározása.

A szóban forgó hőhidas csomópontok épületszerkezeti és hőtechnikai szempontú elemzése.

Tudományosan megalapozott mérési stratégia kidolgozás az eltérő időjárási viszonyok mellett
érvényesülő hőveszteségek és nyereségek megállapítása céljából.

Csomópontok hőtechnikai adatainak termovíziós regisztrálása konkrét épületeken:

− felújítás előtti állapot csomópontjainak mérései,

− hőszigetelt csomópontok mérése,

− TRH betétes hőszigetelt csomópontok mérése.

Hőhidak vizsgálatára alkalmas szimulációs módszer adaptálása transzparens hőszigetelő sávokkal
kombinált homlokzati hőszigetelések esetére.

Módszer verifikálása a mért eredmények és a szimulációval nyert eredmények egybevetése alapján.
Szokásos hőszigeteléssel illetve transzparens hőszigetelő betétekkel kombinált hőszigeteléssel
felújított homlokzatok hőveszeteségeinek összehasonlítása.

Komplex műszaki gazdasági elemzés végzése épületre kiterjedően.

Komplex műszaki gazdasági elemzés végzése a vizsgált épületek körére (lakónegyed vagy
technológiai csoport). A várható energia-megtakarítás kimutatása és értékelése.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Dénes Timea (2003//)
Dudás Annamária (2001/2005/2008)
Státusz: 
régi