Tartószerkezet és altalaj kölcsönhatásának figyelembevétele a földrengési méretezésben

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
14/33
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kollar.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Szerkezeteinket általában az alapozásánál adott fölrengésrekordok vagy válaszspektrumgörbék alapján méretezzük, amelyek már tartalmazzák az altalaj esetleges kedvezőtlen hatását is.
A válaszspektrumgörbe ennek megfelelően függ az altalaj tulajdonságaitól. Egy alternatív megoldás, hogy az altalajt VEM-mel modellezzük, és a számítást a talaj rezgésével együtt, az ún. „time history analysis” segítségével hajtjuk végre.
Ez, bár ma már numerikusan lehetséges, a gyakorlati tervezés számára lehetetlenül nagy számítási igényt jelent, várhatóan még sokáig nem lesz a tervezés eszköze. Az elvégzendő kutatás többrétű: meg kívánjuk vizsgálni a jelenleg a szabványokban adott közelítések pontosságát, feltételeket kívánunk megfogalmazni a tervező mérnököknek, hogy mikor milyen megbízhatósággal lehet ezeket használni, ki kívánunk fejleszteni új módszereket (és/vagy a meglévőket továbbfejleszteni), amelyek segítségével a számítások az eddigieknél pontosabban, de elfogadható számításigénnyel végrehajthatók.
A feladat végrehajtásához szükséges, hogy a hallgató Ansys programmal a „pontos” számításokat végre tudja hajtani, illetve egyes egyszerűsített modelleket analitikusan is megoldjon. Ezek fogják megalapozni a közelítő számításokat.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Shayah Yaseen (2020//)
Pap Zsuzsa Borbála (2015/2018/2020)
Státusz: 
régi