Szél keltette sekély tavi áramlások térbeli vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/57
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
jozsa.janos@bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Sekély tavakban, tározókban a sűrűségi rétegződés már a gyengébb szelek hatására is gyorsan
megszűnik, aminek köszönhetően a szél keltette vízcsere-folyamatokat mélységátlagolt
leírásmóddal is kellő pontossággal, hatékonyan lehet közelíteni. Ezekben a víztestekben a szél
keltette hullámzás és áramlás együttesen dominálja a fenékközeli hidrodinamikai viszonyokat, és
ezen keresztül a mederüledék felkeveredését és lerakódását is. Ebből következően egy a
sebességmezőt a függély mentén is leíró, sőt a fenékközeli erős gradiensek leképzésére kiemelten
összpontosító 3D áramlási modelltől az üledékmozgás modellezésénekjelentős pontossági javulása
várható. Ahhoz, azonban, hogy egy 3D modell valóban alkalmas legyen a természet olyan összetett
tavi viszonyainak vizsgálatára, mint amilyen például a Fertő tavat jellemzi, a numerikus
modellfejlesztéssel párhuzamosan szintén nagy súlyt kell fektetni az áramlást és hullámzást keltő
szél-csúsztatófeszültség, a hullámzás, a növényzeti ellenállás, valamint a vízfelszín és a vízszél
elmozdulásának kellő pontosságú leírására. Hosszabb időszakok és nagyobb területek átfogásához
a folyamatrendszer egyes elemeinél célszerű időbeni és területi átlagképzéssel élni. Erre jó példa a
hullámzás, amelynek hatását nem a periodikus hullámmozgás közvetlen leképezésével, hanem
annak periódus- és területi átlagával közelítjük. A fenti célkitűzéseknek megfelelő fizikai modellek
kiválasztásához és kalibrálásához már állnak rendelkezésre alapvető terepi adatsorok, de a meglévő
korszerű mérőeszközökkel további célzott mérések elvégzése is szükséges, ami a
modellfejlesztésen túlmenően szintén a jelölt feladata.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Sági Rajmund (2011//)
Kiss Melinda (2011/2014/2015)
Zsugyel Márton (2009/2012/2016)
Homoródi Krisztián (2007/2010/2012)
Pattantyús-Á. Margit (2005/2008/2008)
Sokoray-Varga Béla (2004/2007/)
Baranya Sándor (2003/2006/2010)
Státusz: 
régi