A support vektor módszer alkalmazása a geodéziában

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/21
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
palancz.bela@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A geodéziában és térinformatikában gyakran van igény mérési adatok közötti kapcsolatok matematikai
leírására, modellezésére. Ennek során szükség van az adott problémának leginkább megfelelő
jellemzők felderítésére, az adatok osztályokba sorolására, a kapcsolatok függvényszerű leírására, a
meghatározott modell általánosító képességének biztosítására.

A doktori munka célja, a support vektor módszer felhasználásával, olyan szimbolikus–numerikus
eljárások, algoritmusok kidolgozása, amelyek segítségével az említett adatmodellek hatékonyan
előállíthatók, figyelembe véve az adott geodéziai modell speciális sajátosságait.

A vizsgálandó problémák közé tartoznak például a különböző domborzati és digitális terepmodellek
előállítása, geoid közelítése, koordináta transzformációk leírása, digitális képek feldolgozásával
kapcsolatos osztályozási feladatok.

A munka során együttműködési lehetőség kínálkozik a Wolfram Research (USA) kutató intézetével, a
stuttgarti egyetem Geodézia és Geoinformatika Tanszékével, valamint a Western Australian Centre for
Geodesy intézetével.

Státusz: 
régi