Kőzetek mechanikai viselkedése a hőmérséklet és a víztartalom függvényében

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/18
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
vasarhelyi.balazs@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A porózus kőzetek mechanikai viselkedését jelentős mértékben befolyásolja azok különböző mértékű víztelítettsége és hőmérséklete. A nemzetközi kőzetmechanikai kutatások ezért ún. „hőmérséklet-folyadék-mechanikai” kapcsolatokat határoznak meg, melynek segítségével próbálják az ép kőzet mechanikai viselkedését modellezni. Eddigi kísérleti eredmények kimutatták, hogy mind a vízzel telítettség mértéke, mind az anyag hőmérséklete jelentős mértékben befolyásolja nemcsak az anyagi állandókat, de sok esetben mechanikai viselkedésüket is.
A jelölt kőzetfizikai laboratóriumi vizsgálatokkal meghatározza a vízzel telített kőzetek mechanikai tulajdonságait. Az elvégezendő mérések a következők: anyag- és testsűrűség, ultrahang hullám terjedési sebesség meghatározása, egyirányú nyomószilárdság, közvetett húzószilárdság, triaxiális szilárdság. Ezen paramétereket mind légszáraz, mind különböző víztelítettségű próbatesteken kell meghatározni. A vizsgálatokat a Magyarországon nagy mennyiségben megtalálható, nagyporozitású kőzeteken végezné el (durva mészkő, tufák, márga, stb.).
A kapott laboratóriumi kőzetfizikai vizsgálati eredményeket felhasználva azokat a nemzetközi szakirodalmi adatokkal összehasonlítva lehetőség nyílik a meglévő „hőmérséklet-folyadék-mechanikai” hatások összevetésére szolgáló képletek ellenőrzésére, az azok pontosítására. A kísérletek alapján várható - az adott kőzetekre vonatkozó - új összefüggések feltárása, új, a kőzetek viselkedését pontosabban jellemző egyenletek felírása. Az elméleti és tapasztalati összefüggések valamint a kőzettestek tagoltságának ismeretében lehetőség nyílik a víz és hőmérséklet kőzettestre való hatásának modellezésére is. A kapott eredmények mind a mérnöki (geotechnikai) tervezésben, mind a geológiai folyamatok megértésében közvetlenül hasznosulnak. Ezen elméleti rész ellenőrzésére, in situ vizsgálatokra jelenleg még hazánkban nincs lehetőség, de a jövőben nemzetközi együttműködésben ez is megvalósulhat.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Cherblanc F, Berthonneau J, Bromblet P, Huon V (2016): Influence of Water Content on the Mechanical Behaviour of Limestone: Role of the Clay Minerals Content. ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING (kiadás alatt)
 • Wong LNY, Maruvanchery V, Liu G (2016): Water effects on rock strength and stiffness degradation, ACTA GEOTECHNICA (kiadás alatt)
 • Török Á, Vásárhelyi B (2010): The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from Hungary. ENGINEERING GEOLOGY 115(3-4): 237-245.
 • Vásárhelyi B, Ván P (2006): Influence of water content on the strength of rock ENGINEERING GEOLOGY 84(1): 70-74.
 • Hawkins AB, McConnell BJ (1992) Sensitivity of sandstone strength and deformability to changes in moisture content. Q J ENG GEOL 25(2):115–130
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Rock Mechanics and Engineering Geology
 • Internatinal Journal of Rock Mechanics and Mining Scieneces
 • Engeineering geology
 • Bulletin of Enginerrig Geology and the Environment
 • Acta Geotechnica
 • Acta Geodetica et Geophysica
 • Environmental Geology
 • Periodica Polytechnica – Ser. Civil Eng.
 • Central European Geology
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Molnár L, Vásárhelyi B, M Tóth T, Schubert F (2015):Integrated petrographic - rock mechanic borecore study from the metamorphic basement of the Pannonian Basin, Hungary OPEN GEOSCIENCES 7(1): 53-64.
 • Ván P, Vásárhelyi B (2014): Sensitivity analysis of GSI based mechanical parameters of the rock mass PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 58:(4): 379-386.
 • Nagy Á, M Tóth T, Vásárhelyi B, Földes T (2013): Integrated core study of a fractured metamorphic HC-reservoir; Kiskunhalas-NE, Pannonian Basin ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA 48(1): 53-75
 • Török Á, Vásárhelyi B (2010): The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from Hungary. ENGINEERING GEOLOGY 115(3-4): 237-245.
 • Vásárhelyi B (2009): A possible method for estimating the Poisson’s rate values of the rock masses ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA 44:(3): 312-322
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Török Á, Vásárhelyi B (2010): The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from Hungary. ENGINEERING GEOLOGY 115(3-4): 237-245.
 • Vásárhelyi B (2009): A possible method for estimating the Poisson’s rate values of the rock masses ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA 44:(3): 312-322
 • Vásárhelyi B (2005): Statistical analysis of the influence of water content on the strength of the Miocene limestone ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 38:(1): 69-76.
 • Vásárhelyi B, Ván P (2006): Influence of water content on the strength of rock ENGINEERING GEOLOGY 84(1): 70-74.
 • Vásárhelyi B (2003): Some observation regarding the strength and deformability of sandstones in case of dry and saturated conditions BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT 62(3): 245-249.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott