A MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata, valamint a giroteodolitos és az inerciális irányátvitel összehasonlítása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/02
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
adam.jozsef@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálatának elvégzése kísérleti és vizsgálati mérések
alapján, különös tekintettel a szabályos hibák hatásainak meghatározására.

A MOM Gi-B3 giroteodolitok gyakorlati alkalmazásának tanulmányozása különös tekintettel a
mérések lefolytatására, valamint a mérések korszerű matematikai és statisztikai módszerek
segítségével való feldolgozására.

Az inerciális méréstechnikával végzett irányátvitel tanulmányozása és egyes jellemzőinek
összehasonlítása a giroteodolitos irányátvitel jellemzőivel, különös tekintettel a pontossági
mérőszámokra.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Égetõ Csaba (2005//2014)
Szabó Gergely (2004//2016)
Státusz: 
régi