Ultra nagy szilárdságú, acélszálerősítésű vasbetonszerkezetek teherbírásának és duktilitásának elemzése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/10
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
hortobagyi.zsolt@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Irodalomkutatás: a szálerősítésű beton és a vasbeton szerkezetek – különös tekintettel az ultra nagy szilárdságú betonszerkezetekre – végeselemes modellezésével foglalkozó korábbi kutatások összefoglalása és értékelése.

Tanulmány a tönkremeneteli modellekről a szálerősítésű és szálerősítés nélküli ultra nagy szilárdságú, hagyományos acélbetétekkel kombinált betonszerkezetekre vonatkozóan.

Teherbírási és használhatósági határállapotokban az erőtani követelmények összefoglalása különös tekintettel a duktilitási jellemzőkre vonatkozóan.

Végeselemes modell kidolgozása, amely jól követi az ultra nagy szilárdságú szálerősítésű beton viselkedését, melyet acélbetétekkel kombináltak. Párhuzamosan, meghatározott kísérleti program végrehajtása, amely alapján a végeselemes modell kalibrálható, megfelelősége ellenőrizhető.

A végeselemes modellezés eredményeinek felhasználásával javaslattétel analitikus méretezési eljárásra, amely alkalmas az ultra nagy szilárdságú szálerősítésű vasbetonszerkezetek erőtani viselkedésének modellezésére.

A kifejlesztett végeselemes modell felhasználásával parametrikus tanulmány készítése teherbírási és használhatósági határállpotokban, valmint a duktilitási követelményekre vonatkozóan.

Státusz: 
régi