A vasúti pályaszerkezeti elemek környezetet terhelő zaj- és rezgéshatásai és azok csökkentése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
16/26
Témavezető e-mail címe:
kazinczy.laszlo@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A témakör rövid leírása:
A vasúti közlekedés fejlődésével a lakóterületek közelében működő felszíni és föld alatti vasutak rezgés- és zajterhelése egyre inkább a lakosságot érő környezetterhelés fontos, sok területen meghatározó elemévé válik. A hagyományos pályaszerkezetek mellett terjedőben vannak korszerű anyagokból készülő több funkciós rugalmas elemek is, melyek rezgés- és zajcsökkentő hatással is rendelkeznek. A javasolt téma célja ezen pályaszerkezeti elemek jellemzőinek, működési mechanizmusainak feltárása, a velük elérhető környezetterhelés-csökkentés számszerűsítése és optimális tervezési eljárások, módszerek kidolgozása.
Elvégzendő feladatok és kidolgozandó témakörök:

 • A témakör hazai és nemzetközi irodalmának feldolgozása, azokból levonható következtetések;
 • A vonatkozó hazai-, és nemzetközi szabványok-, előírások áttekintése, azok összefoglalása;
 • Helyszíni pályamérések (zaj-, és rezgésmérések) végzése, az eredmények feldolgozása, következtetések levonása;
 • Laboratóriumi mérések végzése (zaj-, és rezgésmérések), az eredmények feldolgozása, következtetések levonása;
 • A vasúti pályaszerkezeti elemekben lejátszódó rezgés- és zajkeltési folyamatok szimulációja, modellezése;
 • A modellből nyerhető számítási eredmények összevetése a helyszíni vizsgálatok adataival, a modell szükség szerinti korrekciója és finomítása;
 • Optimális tervezési metodikák kidolgozása és verifikációja kísérleti adatok alapján.
A téma meghatározó irodalma: 
 • Remington, P.J., Wheel/rail noise, part I: Characterization of the wheel/rail dynemic system, Journal of Sound and Vibration, vol. 46. pp. 359-380 (1976);
 • D.J. Thompson, Wheel-rail noise: theoretical modelling of the generation of vibrations. PhD thesis, University of Southampton (1990);
 • D.J. Thompson, Wheel-rail noise generation, part I: introduction and interaction model. Part I: Introduction and interaction model, Part II: Wheel vibration, Part III: Rail vibration. Journal of Sound and Vibration, Vol. 161. pp. 387-446 (1993);
 • Heckl, M., Hauck, G. and Wettschureck, R., Structure-borne sound and vibration from rail traffic, Journal of Sound and Vibration, Vol.193. No. 1. pp. 175-184. (1996);
 • Az International Workshop on Railway Noise konferenciasorozat kiadványai (1976 és 2016 között három évenként, összesen 12, a legutolsó helye és ideje: Terrigal, Australia, 2016).
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Sínek Világa;
 • Műszaki Szemle;
 • Der Eisenbahningenieur;
 • Eisenbahntechnische Rundschau;
 • Der Nahverkehr;
 • Railway Gazette;
 • Akusztikai Szemle;
 • Journal of Sound and Vibration (Scopus, WoS);
 • Noise Control Engineering Journal (Scopus, WoS);
 • Sound and Vibration;
 • Lärmbekämpfung;
 • Journal of the Acoustical Society of America (Scopus, WoS).
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • A Transrapid mágnesvasúti rendszer építési és üzemi jellemzői, Magyar Tudomány, Budapest, 2014/3, 311-319.;
 • Műszaki megfelelőségi vizsgálat és igazolás a CORUS Rail által gyártott 59 R2 (Ri 59N)-, 49 E1-, 41 GPU-, 46 G1 (SEI 60G)-, 50 E6 jelű sínrendszerekkel kapcsolatban, Műszaki Szemle, Kolozsvár, 53.szám/2011, 8-15.;
 • A jövőbe vezető vasút, Sínek Világa, Budapest, 2010/5, 2-11.;
 • A bordás GEO alátétlemezes vasúti sínleerősítések korszerűsítése az újfejlesztésű VOSSLOH Skl-24 típusú szorítókengyellel, Műszaki Szemle, Kolozsvár, 49. szám/2010, 9-15.;
 • A VOSSLOH W-Tram típusú közúti vasúti sínleerősítési rendszer, Műszaki Szemle, Kolozsvár, 51. szám/2010, 18-28.;
 • F. Augusztinovicz, P.Fiala and A. B. Nagy, Practical design of vibration isolation of buildings against structure-borne noise, generated by underground trains. Proceedings of the 7th Alps-Adria Acoustics Association Congress on Sound and Vibration with Exhibition. Ljubljana, 2016. pp. 19-25.;
 • F. Augusztinovicz, P. Fiala, A.B. Nagy, F. Márki and Z. Horváth, Design, construction and verification measurements of vibration isolation of the new Budapest metro line M4, with special regard to structure-borne noise levels in surrounding buildings, Proc. International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2014. pp. 3397-3411. (ISBN:9789073802919);
 • J. Angster, A. Miklós, P. Rucz and F. Augusztinovicz, The physics and sound design of flue organ pipes, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA (ISSN: 0001-4966) (eISSN: 1520-8524) 132: (3) p. 2069. (2012);
 • F. Augusztinovicz, Vibro-acoustic design of the stage floor reconstruction of a concert hall; APPLIED ACOUSTICS (ISSN: 0003-682X) Vol. 73: (6-7) pp. 648-658. (2012);
 • Sh. Gupta, P. Fiala, G. Degrande, V. Augusztinovicz and G. Lombaert, Numerical model for ground-borne vibration and noise from underground railways, Proc. of the 7th European Conference on Structural Dynamics (EURODYN2008) Southampton: 2008. Paper E23. 12 p.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • A bordás GEO alátétlemezes vasúti sínleerősítések korszerűsítése az újfejlesztésű VOSSLOH Skl-24 típusú szorítókengyellel, Műszaki Szemle, Kolozsvár, 49. szám/2010, 9-15 o.;
 • A VOSSLOH W-Tram típusú közúti vasúti sínleerősítési rendszer, Műszaki Szemle, Kolozsvár, 51. szám/2010, 18-28;
 • A B Nagy, P Fiala, F Márki, F Augusztinovicz, G Degrande, D Brassenx, Prediction of interior noise in buildings, generated by underground rail traffic, In: Proc. 8th International Workshop on Railway Noise. Buxton, Egyesült Királyság, 2004.09.08-2004.09.11. (2)pp. 613-620.;
 • Augusztinovicz F, Márki F, Gulyás K, Nagy A B, Fiala P, Gajdátsy P, Derivation of Train Track Isolation Requirement for a Steel Road Bridge Based on Vibro-acoustic Analyses, JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 293:(3-5) pp. 953-964. (2006);
 • Nagy A B, Fiala P, Márki F, Augusztinovicz F, Degrande G, Jacobs S, Brassenx D, Prediction of Interior Noise in Buildings Generated by Underground Rail Traffic. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 293:(3-5) pp. 680-690. (2006);
 • Fiala P, Degrande G, Augusztinovicz F,. Numerical Modelling of Ground-borne Noise And Vibration in Buildings Due to Surface Rail Traffic, JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 301:(3-5) pp. 718-738. (2007);
 • Wyckaert K, Augusztinovicz F, Sas P, Vibro-acoustical Modal Analysis: Reciprocity, Model Symmetry, And Model Validity, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 100:(5) pp. 3172-3181. (1996).

A témavezető eddigi doktoranduszai

Csortos Gabriella (2017/2021/)
Szabó József (2006/2009/2011)
Bokory Gábor (2004//)
Státusz: 
régi