Szálerősítésű polimer (FRP) betétek tartóssága betonban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/75
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A vasbetonszerkezeteken tapasztalt korróziós károk miatt napjainkban megjelentek a korrózióálló,
nem acél anyagú (FRP = Fibre Reinforced Polymer = szálerősítésű polimer) betétek is. A
szálerősítésű polimer (FRP) betétek elektrolitikus korrózióval szemben teljes mértékig ellenállóak,
ezért alkalmazásuk nagy tartósságú, gazdaságosan fenntartható szerkezeteket eredményez.

Szálerősítésű polimer (FRP) betétek laboratóriumi vizsgálata és kísérleti alkalmazása mintegy 15
éve folyik világszerte. A rövid idejű, statikus vizsgálatokkal meghatározható anyagtulajdonságok
többnyire kellő pontossággal ismertek.

Az alkalmazott anyagok reológiai viselkedése, határfelületi jelenségei, hőtechnikai tulajdonságai,
illetve a különböző ionok diffúziójának hatására időben lejátszódó tulajdonságváltozások azonban
igen nagy számú további kutatási feladatot jelölnek ki. A területen különösen kevés olyan vizsgálati
eredmény ismert, amely kombinált vizsgálatokkal, egy időben tanulmányozná valamely két fent
említett hatás, pl. a tartós terhelés és az iondiffúzió következményeit.

Jelen kutatási program hiánypótló jelleggel olyan laboratóriumi vizsgálatok elvégzését célozza,
amelyek egyes időben lejátszódó jelenségek vizsgálata, illetve egyes kombinált vizsgálatok alapján a
szerkezettervezés számára elengedhetetlen alapadatokat eredményeznek. A kutatási program várható
eredményei élettartam tervezéshez közvetlenül is felhasználhatók lehetnek.

Jelen PhD kutatási téma művelőjének a következő kérdésekkel kell foglalkoznia:

• a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése és részletes elemzése,

• az irodalomkutatás alapján a vizsgálat tárgyát képező kutatási (laboratóriumi kísérleti)
program kidolgozása,

• laboratóriumi kísérletek végrehajtása,

• az eredmények publikálása nemzetközi fórumokon.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Nagy Réka Anna (2013/2016/)
Státusz: 
régi