Épületek rekonstrukciós feladatai során a prognosztizált klímaváltozás hatásainak figyelembe vétele, a műszaki alternatívák LCA és LCCA vizsgálatával

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
13/05
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
medgyasszay.peter@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában leírt prognózisok szerint Magyarországon a középhőmérséklet 2025-ig 1,5-1,8, míg 2085-ig 3-4 °C-os emelkedése várható. Ez a lehetséges éghajlatváltozás nagy mértékben befolyásolja az épületek korábban megszokott épületszerkezeti és épületgépészeti kialakítását. Mind az új építésű épületek, mind a közeljövőben felújításra kerülő épületek várhatóan használatban lesznek 2025 után is, így ezeket az épületeket a megváltozott klimatikus viszonyok között is tudni kell üzemeltetni.
A PhD dolgozat fókuszában a környezeti hatások vizsgálata, elemzése áll. A számítási és modellezési munka az építőmérnöki és építészmérnöki tanulmányok alatt megszerzett kompetenciákra épül.
Jelöltnek dinamikus épületszimulációs szoftverrel kell modelleznie különböző épületrekonstrukciós intézkedések hatását, különös tekintettel a nyári hőkomfort vizsgálatára. A beruházási intézkedések környezeti hatását és költségvonzatát vizsgálni kell az LCA és LCCA vizsgálatok módszereivel.
Feladat megismeréséhez ajánlott szakirodalom: Medgyasszay Péter: "A földépítés optimalizált alkalmazási lehetőségei Magyarországon - különös tekintettel az építésökológia és az energiatudatos épülettervezés szempontjaira" Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PhD disszertáció, 2008.

Státusz: 
régi