Természetes anyagokból készülő, előregyártott építési rendszer kidolgozása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
14/10
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
medgyasszay.peter@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A természetes anyagok használata bizonyítottan csökkenti az építési anyagok előállításához kapcsolódó környezeti terhelést.
A kutatás célja hazai és nemzetközi előképek alapján természetes építőanyagok (mint fa, szalma, kender, stb.) felhasználásával megvalósuló előregyártott
elemekből álló építési rendszer kidolgozása és vizsgálata.

Az elvégzendő kutatási feladat az építőmérnöki és építészmérnöki tanulmányok alatt megszerzett kompetenciákra épül.

Jelöltnek igénykutatás alapján kell bemutatnia a lehetséges alkalmazási területeket, a hasznosulás várható mértékét.
Szerkezettervezés tudományos módszereinek alkalmazásával kell optimalizálni a különböző igényeket kielégítő szerkezetek elvi felépítéseit – különös tekintettel az utólagos épületszigetelés kérdésére.
Dinamikus épületszimulációs szoftverrel kell modelleznie többféle épülettípus esetén a kifejlesztendő szerkezet energetikai viselkedését, bemutatva a szerkezetek alkalmazásának téli és nyári állapotokban várható előnyeit.
A lehetséges alkalmazások környezeti hatását és költségvonzatát vizsgálni kell az LCA és LCC vizsgálatok módszereivel.

Az elvégzett kutatási munkák után jelölt várhatóan téziseket fog tudni megfogalmazni a kifejlesztett építési rendszer műszaki újdonságai, környezeti és gazdasági előnyei témájában.
További tézis várható épületek nyári hőtechnikai tulajdonságát szimulálni képes számítási módszerek témájában.

Státusz: 
régi