A magyarországi lefolyásviszonyok várható alakulásának előrejelzése regionális klímamodell eredmények segítségével

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/56
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szilagyi.jozsef@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Reanalízis adatok ill. regionális klímamodell scenáriók segítségével a lefolyás hosszútávú
átlagainak térbeli változékonysága modellezhető mind a múltra vonatkozólag, mind pedig a
közeljövőt tekintve. Egy új, csak klímaadatokat igénylő párolgásszámítási algoritmus
segítségével egy adott terület átlagos lefolyása a csapadék és a párolgás különbségeként adódik.
Az így kapott eredmények verifikálása mért vízhozamadatok segítségével a múltra elvégezhető,
a jövőre ill. a múltra vonatkozólag pedig egy klasszikus vízháztartási modellel tehető meg. A
jelölt feladata, hogy a modelleket alkalmazza, azok eredményeinek értékelése alapján
következtetéseket vonjon le a térbeli lefolyás várható megváltozásáról, valamint, hogy a
lefolyási értékeket ill. azok változásait térképesen ábrázolja.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Nagy Eszter Dóra (2018/2022/2023)
Kovács Ákos (2007/2010/2011)
Gribovszki Zoltán (2001//2009)
Státusz: 
régi