Az úthálózat teljesítőképességi és forgalombiztonsági szempontból lényeges elemeinek kapacitáselemzése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
12/14
Témavezető neve: 
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A hazai és a tranzit közúti forgalmi áramlatok igen nagy értékű infrastruktúrát vesznek igénybe. Nemzetgazdasági szempontból ezért nagy annak a jelentősége, hogy hálózati elemek kihasználtan működjenek. A jelenlegi magyar előírások szerint megengedett kapacitásértékek jelentősen elmaradnak más országok hasonló értékeitől.

A dolgozatban vizsgálat alá kell vonni egyrészt a főutak és autópályák kritikus szakaszainak teljesítőképességét és mérésekkel kell megállapítani ezek tényleges kapacitását. Másrészt elemezni kell a hálózat nagy részét kitevő nem gyorsforgalmi utak szűk keresztmetszeteit a csak jelzőtáblával szabályozott különféle csomópontok átbocsátó képességét. Itt tekintve a sokféle konfigurációt javasolt a forgalomlebonyolódások szimulációs vizsgálata.

A dolgozatban javasolt kitérni a hálózati elemek szolgáltatási szintjének a nemzetközi gyakorlathoz jobban igazodó definíciója hazai bevezetése kérdésére is.

A PhD dolgozat célja tehát a közúthálózat meghatározó elemei forgalmi kapacitásával kapcsolatos törvényszerűségek finomítása, illetve pontosítása. A kutatás során az eddigi külföldi (HCM 2000, HCM 2010) és magyar kutatási eredmények is kerüljenek feldolgozásra.

A követendő munkamódszer főbb pontjai az alábbiak:

- Egyes kritikus nagy forgalmú helyszíneken a jelölt forgalomfigyeléssel és számlálással elemezze a maximálisan lebonyolítható mozgásokat.

- Hasonlítsa össze az eredményeit az ismert trendekkel és állapítsa meg az egyes elemekre vonatkozó törvényszerűségeket.

- A célra alkalmas szimulációs programok használatával méretezze a fontosabb kritikus útszakaszokat és csomópontokat

- Végezetül vizsgálatai, elemzései alapján adjon javaslatot új hazai közúti kapacitásértékekre és ezzel összefüggésben új az eddigiekben használtaknál a fejlesztés szempontjából célszerűbben alkalmazható szolgáltatási szintekre.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi