Különböző kör alakú közúti csomópontok forgalomlebonyolódásának és teljesítőképességének vizsgálata mikroszimulációval (Simulation-based capacity and operational analysis of certain circular intersections)

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/51
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
schuchmann.gabor@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A különböző kör alakú csomópontok teljesítőképessége igen sok paramétertől függ. Ezek közül a forgalmi teljesítőképesség szempontjából a leginkább meghatározó a forgalom összetétele és a geometriai paraméterek (körpálya sugara és szélessége, betorkollások távolsága és szélessége). E paraméterek összefüggéseinek vizsgálata során új feltételként vizsgálható az autonóm járművek jelenléte, illetve ezek forgalmi és geometriai paraméterekre való hatása. 
Az autonóm járművek egymással és az útmenti infrastruktúrával kommunikálva hamarabb hozzájutnak a forgalomban való pillanatnyi viselkedést és az útvonalválasztást egyaránt meghatározó információkhoz, mint a pillanatnyi hely és a bejárni kívánt útvonal szakaszainak pillanatnyi forgalmi helyzete, környezeti adatai (burkolatának állapota, látótávolság, hőmérsékleti adatok, stb.), és a dinamikus forgalmi menedzsment rendszer pillanatnyi adatai). A megszerzett adatok feldolgozása késedelem nélkül megtörténik, aminek eredménye azonnal az optimális útvonalválasztás és a menetparaméterek általános és pillanatnyi megválasztásának szolgálatába állítható. Így az infrastruktúra kihasználtsága növelhető, hiszen az emberi reakcióidő miatt fenntartott időbeli és térbeli biztonsági távolságok ilyen járművek esetében elhagyhatók.
Az így kapható kedvezőbb peremfeltételek mellett például rövidebb követési távolságok tarthatók, a konfliktuszónához közelítő járművek szándékának előzetes ismerete miatt (körforgalomból kihaladás) a lassítások száma és mértéke is csökken, továbbá a torlódások egy része létre sem jön, vagy ha már létrejött, hamarabb feloszlik.
A téma feldolgozása során a jelölt feladata három részből áll. Először kutassa fel a csomóponti szimuláció szakirodalma alapján az autonóm járművek viselkedésének mikroszimulációs modellezéséhez szükséges összefüggések eddig publikált releváns eredményeit. Ezután vizsgálja meg, hogy az egyes, csomóponti forgalomlefolyást leíró ismert összefüggések közül melyek újragondolása és esetleges módosítása lehetséges a forgalomban egyre nagyobb arányban megjelenő autonóm járművek eltérő viselkedésének forgalmi paraméterekben megjelenő hatásának alapján. Végül a vizsgálatai alapján állítson fel olyan új vagy módosított összefüggéseket, amelyek alkalmasak az autonóm járművek forgalomban kimutatható részaránya alapján egyes forgalmi paraméterek számítására vagy becslésére.
 
****************
Capacity of all circular intersections depends on a lot of traffic and geometrical parameters. The most important parameters regarding capacity are traffic composition and geometrical parameters like radii and width of the circular roadway, distance and width of the legs, etc. However, all of the above depend on traffic composition including penetration of connected autonomous vehicles (CAVs).
 
CAVs has the advantage to communicate with each other as well as with the roadside infrastructure. Being so, CAVs access the necessary information regarding both momentary decisions on movements in the traffic flow based on the data received from vehicles nearby, and mid-long term decisions on state of certain sections of the route to follow such as environmental conditions like temperature and humidity, sight distances and even pavement surface conditions. Besides, the information acquired can processed immediately, resulting immediate decision on whether changing midterm or momentary dynamic parameters applied as well as the route to follow, or not. In case of emerging penetration of CAVs in everyday traffic, capacity usage of the existing infrastructure and traffic safety can reach levels never seen before. The basic reason behind is that eliminated reaction time appears as capacity increase caused by shorter gaps and eliminated reaction time. Furthermore, the information necessary to make some decisions will not be obtained using optical measures but the intention itself that will be transmitted. For example at the entrance of a roundabout, where the vehicle entering will be in possession of the information regarding if the vehicle approaches on the circular roadway leaves the roundabout at the exit or not. This would mean a decrease in the number of stopping vehicles as well as the number of sudden decelerations at the entrance, causing shorter periods of congestion with shorter queues of vehicles.
 
When working up the topic, the candidate has three main tasks. 
    • First, research must be conducted to find relevant publications regarding differences in parameters used for microsimulation between human drivers and CAVs.
    • Second, an analysis and evaluation must be prepared on how the growing penetration of CAVs in real traffic can modify certain parameters of already known equations.
    • Third, the candidate shall determine the consequences of the above, namely how the capacity and certain traffic phenomena will change suggesting some new or modified traffic and geometrical correlations based on the results of the analysis and evaluation above in cases of different penetrations of CAVs in the road traffic flow for certain types of circular intersections.
 
A téma meghatározó irodalma: 
1. US DoT, FHWA: 
2. Transportation Research Board: Highway Capacity Manual (2010)
3. Brilon – Huber – Schreckenberg – Wallentowitz (ed.): Traffic and Mobilty – Simulation, Economics, Environment, 1999, ISBN 978-3-642-60236-8
4. Werner Brilon: Intersections without traffic signals, 1991, Springer-Verlag, ISBN 9783642845390
5. US DoT, FHWA: Roundabouts – an Informational Guide (publication number FHWA-RD-00-067)
6. Isaak Yperman; Ben Immers (2003). "Capacity of a turbo-roundabout determined by micro-simulation" (PDF). Katholieke Universiteit Leuven, Department of Civil Engineering – Transportation Planning and Highway Engineering.
7. Dutch National Guidelines for Turbo-Roundabout Design, 2008 | CROW Turborotonde Publicatie 257 (Dutch)
 
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Mathematical Problems in Engineering
2. Közlekedéstudományi Szemle
3. Városi Közlekedés
4. Periodica Politechnica
5. Pollack Periodica
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Barna, Szabolcs ; Kollár, Attila ; Schuchmann, Gábor: Determining PCU Values in Signalized Circular Intersections For Certain Vehicle Types, POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 13 : 1 pp. 77-84., 8p. (2018)
2. Barna, S ; Schuchmann, G: Traffic performance of signalized circular intersections, POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 12 : 2 pp. 67-78., 12 p. (2017)
3. Schuchmann, Gábor: Road network vulnerability - evaluation of measures in ranking damages and developments, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 54 : 1 pp. 61-65., 5 p. (2010)
4. Schuchmann, Gábor: Assessment of bus priority systems’ efficiency, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 48 : 1-2 pp. 131-140. , 10 p. (2004)
5. Barna, Szabolcs ; Schuchmann, Gábor: Szintbeni közúti csomópontok teljesítőképessége: Jelzőlámpával irányított körforgalmú csomópontok alkalmazhatósága, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 67 : 6 pp. 30-37. , 7 p. (2017)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Barna, Szabolcs ; Kollár, Attila ; Schuchmann, Gábor: Determining PCU Values in Signalized Circular Intersections For Certain Vehicle Types, POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 13 : 1 pp. 77-84., 8p. (2018)
2. Barna, S ; Schuchmann, G: Traffic performance of signalized circular intersections, POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 12 : 2 pp. 67-78., 12 p. (2017)
3. Schuchmann, Gábor: Road network vulnerability - evaluation of measures in ranking damages and developments, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 54 : 1 pp. 61-65., 5 p. (2010)
4. Schuchmann, Gábor: Assessment of bus priority systems’ efficiency, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 48 : 1-2 pp. 131-140. , 10 p. (2004)
5. Barna, Szabolcs ; Schuchmann, Gábor: Szintbeni közúti csomópontok teljesítőképessége: Jelzőlámpával irányított körforgalmú csomópontok alkalmazhatósága, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 67 : 6 pp. 30-37. , 7 p. (2017)

A témavezető eddigi doktoranduszai

Barna Szabolcs (2015/2018/)
Státusz: 
régi