A magyar forgalmi méretezési gyakorlatban alkalmazott egységjármű szorzók értékeinek felülvizsgálata, indokolt javaslat új szorzók bevezetésére

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
12/16
Témavezető neve: 
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A hazai közúthálózaton bonyolódó forgalom egységes méretezési gyakorlata arra épül, hogy a forgalmat csak személygépkocsikból álló homogén forgalmi folyammá számítjuk át és a hálózatot erre a forgalomra méretezzük. A hazai szorzókat azonban ezelőtt több évtizeddel állapították meg és értékeik már nem korrelálnak a mostani forgalom jellegzetes járműtípusaival. Ezért a hálózat egyes elemeinek forgalmi méretezésekor jelenleg jelentős hibát követhetünk el, az azokat igénybevevő forgalom egységjárműre történő átszámításakor.

A dolgozatban vizsgálat alá kell vonni egyrészt a főutak és autópályák nagy emelkedésű, illetve jelentős lejtésű szakaszain átbocsátható nagyméretű (busz, nagy és pótkocsi tehergépkocsi, nyerges vontató) járművek mozgási jellemzőit és ennek alapján meghatározandóak a személygépkocsikkal történő helyettesíthetőségük mérőszámai speciális útszakaszokon.

Másrészt vizsgálni kell a hálózaton legnagyobb számban előforduló különféle konfigurációjú és szabályozású forgalmi csomópontok átbocsátó képességét. Itt össze kell vetni a nagyméretű járművek és a személygépkocsik átbocsátható járműszámát az egyes alárendelt mozgástípusoknál és ennek alapján kell az új személygépkocsi egyenértékekre vonatkozó javaslatot kialakítania.

A kutatás során az eddigi jelentősebb külföldi (HCM 2000, HCM 2010) és hazai kutatási eredmények is kerüljenek feldolgozásra. A követendő munkamódszer főbb pontjai az alábbiak:

- Adjon áttekintést az irodalomban használt egyenértékszorzók leggyakoribb értékeiről és az átszámítási gyakorlatról.

- Végezzen szimulációs vizsgálatokat a fontosabb hálózati elemek speciális szakaszain átbocsátható nagy járművek és személygépkocsik forgalmi volumenére vonatkozóan. Hasonlítsa ezt a nemzetközi trendekhez.

- A célra alkalmas szimulációs programok használatával végezzen a tárgyban vizsgálatokat a jellemző hálózati csomóponttípusokon.

- Végezetül vizsgálatai, elemzései alapján adjon javaslatot új hazai átszámítási szorzókra.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi