Algoritmus gyűjtemény fejlesztése műholdas felvételek osztályozására

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/11
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A múlt harminc év folyamán széleskörű és összetett algoritmus fejlesztések történtek a
távérzékelt felvételek osztályozása területén. Ezek az algoritmusok nagy többségükben az
adott felszíni objektumokról csak a reflektált szín tulajdonságait veszi alapul az
osztályozásban, és elhanyagolja más lehetőleg hasznos tulajdonságokat, mint a hely (tér) és
az idő vonatkozásait. Ez az algoritmus "deficit" a mai napig legtöbb osztályozási eljárásban
megtalálható és nagymértékben negatív módon hat az osztályozás pontosságára. Ez a tény
főleg igaz, ha az osztályozásnak ügynevezett "több-szintes" alosztályok meghatározása a
cél.

A fejlesztésre kerülő algoritmus gyűjtemény kell, hogy megfeleljen a komparatív
következtetés elveinek. Következésképpen várható, hogy indikatív eredménnyel
alkalmazható különböző felszínborítási osztályokon, különböző földrajzi és/vagy klimatológiai
helyzeteken. Varható hogy a gyakorlati alkalmazása az algoritmus gyűjteménynek egy
program csomag formájában valósul meg, így a távérzékelési és képfeldolgozási tudás
mellett, megalapozott matematikai, modellezési, és programozási kézségek döntőek a
feladat megoldásában.

Státusz: 
régi