Különösen nagy szilárdságú acél szerkezeti elemek stabilitásvizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
12/38
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovesdi.balazs@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az újonnan kifejlesztett extra nagy szilárdságú acélok építőipari alkalmazása napjainkban egyre szélesebb körben terjed el. Ezen szerkezetek biztonságos és gazdaságos alkalmazása megkívánja a nagy szilárdságú acél anyagból készült szerkezeti elemek stabilitási viselkedésének alapos ismeretét, a hagyományos acél anyagú szerkezetekre kifejlesztett méretezési eljárások alkalmazási lehetőségének ellenőrzését, esetleges továbbfejlesztését. Korábbi kutatások azt mutatják, hogy az extra magas szilárdsági osztályú anyagból készült szerkezeti elemek sajátfeszültség eloszlása, valamint geometriai imperfekciói kedvezőbben alakulnak az alacsony szilárdságú acél anyagból készült szerkezeti elemekhez képest, mely kedvezően befolyásolja a kihajlási viselkedést. A jelen PhD kutatás célja ezért a sajátfeszültség és geometriai imperfekciók nagyságának és jellegének elemzése, kiértékelése, majd ezek hatásának vizsgálata a szerkezet stabilitási viselkedésére.

A PhD kutatásnak a következő feladatrészeket kell tartalmaznia:

- Nemzetközi szakirodalom alapján a nagy szilárdságú acél anyagból készült szerkezeti elemek stabilitásvizsgálata témájában korábban elvégzett kutatási eredmények összefoglalása.

- Az alkalmazható laboratóriumi vizsgálati módszerek áttekintése a sajátfeszültség és a geometriai imperfekciók meghatározására. Mérési program kidolgozása, végrehajtása, a mérési eredmények feldolgozása, kiértékelése.

- Kísérleti program kidolgozása és végrehajtása a nagy szilárdságú acél oszlopok kihajlási ellenállásának meghatározására, a kísérleti eredmények feldolgozása, kiértékelése.

- A kísérletek alapján fejlett numerikus modell kidolgozása, melyen a szerkezeti viselkedés és a kihajlási ellenállás tetszőleges geometria esetén meghatározható.

- A kíséreti és numerikus eredmények értékelése, összehasonlítása jelenlegi méretezési eljárásokkal. A vizsgálatok alapján javaslat kidolgozása a nagy szilárdságú acélok kihajlási ellenállásának meghatározására.

A kutatáshoz szükséges kísérleti program finanszírozását a RUOSTE (Rules on high strength steel) RFCS projekt keretében lehet végrehajtani.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Mecséri Balázs József (2016/2019/2021)
Kollár Dénes (2015/2018/2020)
Somodi Balázs Norbert (2013/2017/2018)
Státusz: 
régi