Az általánosított Ayrton-Perry formula kalibrálása összetett igénybevételnek kitett térbeli acélszerkezeti elemek méretezésre

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/12
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az elmúlt évek hazai acélszerkezeti méretezéselméleti kutatása megoldotta az acélanyagú nyomott rudak kihajlásának vizsgálatánál nemzetközileg széles körben elfogadott Ayrton-Peryy formula általánosítását a kifordulás és a kihajlás-kifordulás interakciójának problémájára. A folytatódó kutatás rövid távon előre vetítiti a formula további általánosítását általános terhelési feladatokra is. A PhD kutatás célja az általánosított Ayrton-Perry formula kalibrálása és a szabványosítás kutatási előfeltételeinek kidolgozása. A jelölt a kutatást az alábbi kutatási részfeladatok keretében végzi el:

1. Széleskörű irodalomkutatás alapján a numerikus kisérleteknél alkalmazott detreminisztikus modellek paramétereinek nemzetközileg elfogadott módon történő meghatározása, különös tekintettel a kezdeti geometriai impefekcióra és a gyártásból visszamaradt kezdeti belső feszültségekre.

2. A vizsgált geometriai és terhelési tartományok meghatározása, tartomány körébe tartozó idegen kísérleti eredmények összegyűjtáse és rendszerezése a saját numerikus kísérletek ellenőrzése és kalibrálása céljából.

3. Saját numerikus kísérletek elvégzése ANSYS programrendszer alkalmazásával. A kísérletek során vizsgálni kell a teherbírás szórását, illetve érzékenységét a determinisztukus modell paraméterei alapján. A kísérletek elemzése alapján a kalibráláshoz szükséges tudásbázis felállítása.

4. Az Ayrton-Perry formula kalibrálása a numerikus kísérleti tudásbázis alapján.

5. Szabványosítható méretezési formula kidolgozása.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Badari Bettina (2012/2015/2017)
Státusz: 
régi