A speciális rendeltetés kihatásai az épület építészeti és épületszerkezeti kialakítására

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/38
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
patonai.denes@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A tanulmányozandó rendeltetési kör lehatárolása és a témaválasztás indoklása. Az elemezni kívánt
funkció közelmúltban bekövetkezett változásainak áttekintése.

A hatósági előírások érvényességi körének felülvizsgálata.

Esettanulmányok: a funkcionális követelmények átalakulásának tükröződése a közelmúlt hasonló és
rokon rendeltetésű épületein.

A technológiai folyamat meghatározta alaprajz és forgalmi rend kialakítása, a térbeli elrendezés. A
technológia és fejlődésének követése, a flexibilitás és variabilitás elveinek érvényesítése.

A rendeltetésből származó általános és speciális hatás-követelmény rendszer összeállítása.

A fenntartható fejlődés szükségszerűségéhez kötődő követelmények beillesztése a szigorúan
funkcionálisak sorába.

Az összetett követelményrendszer kezelésére alkalmas, objektív tervezéselméleti módszerek feltárása.

A rendeltetéshez igazodó speciális épületszerkezeti megoldások. E megoldások komplex értékelése,
az épületszerkezetek/épület teljes - létesítési, használati, bontási - életciklusára vonatkozóan.

A vizsgált rendeltetési körhöz kapcsolódó megállapítások érvényességi körének kiterjesztése,
általános érvényű tervezéselméleti következtetések megfogalmazása.

Státusz: 
régi