Alumínium szerkezetek tartóssága

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/06
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
vigh.laszlo.gergely@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatást két fontosabb tényező is motiválja. Egyrészt az elmúlt időkben esedékessé vált
több meglévő alumínium szerkezet felülvizsgálata, rekonstrukciója/rehabilitációja. Az
állapotfelmérés, illetve az esetleges megerősítés kapcsán az alumíniumszerkezetek
specialitásai folytán kérdésként merül fel a szerkezet szerkezetvizsgálati, anyagvizsgálati,
korrózióvizsgálati módjai, valamint a teherbírás és a várható élettartam meghatározása.
Másfelől az elmúlt évek trendje alapján a szerkezetépítésben is fokozatosan előtérbe kerülnek
a fenntartható fejlődés, környezettudatos építés szempontjai. Ilyen szempontból az alumínium
új szerkezetekben való alkalmazása előnyös, de megköveteli a tartósság egyfelől részletesebb,
másfelől komplexebb vizsgálatát az új szempontok figyelembevételével.

A doktori munka célja meglévő (elsősorban vékonyfalú dongaszerkezetek) és új alumínium
szerkezeti elemek komplex tartósság- és életciklus vizsgálata, amely magában foglalja a
korróziós és egyéb időbeni jelenségek vizsgálatát, valamint a kiválasztott szerkezeti részlet
többcélú optimálását.

A jelentkezőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:

Irodalomkutatás, szakirodalom összefoglalása, kiértékelése az alumíniumszerkezetek és azok
rehabilitációja, korróziós jelenségek és javítása témakörében.

Alumínium anyagi és szerkezeti elemek sajátosságainak, optimális kialakításának áttekintése,
különös tekintettel a korróziós jelenségekre.

A környezettudatos tervezés szempontjainak beépítése a szerkezettervezésbe. Életciklus
analízis alkalmazása alumínium szerkezetekre.

Meglévő donga szerkezetek vizsgálata.

Kiválasztott alumínium ötvözetű szerkezeti részletek kísérleti és numerikus analízise:
teherbírás, korrózió, stb.

A kiválasztott szerkezeti részletek optimális kialakításának meghatározása a szerkezet,
építés/szerelés, funkció komplex szempontjainak figyelembevételével.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Eduardo Charters (2014/2018/2019)
Balogh Tamás (2013/2016/2018)
Simon József (2012/2015/2016)
Zsarnóczay Ádám (2010//2014)
Nyírõ Zsolt (2009//)
Kezh Sardasht Sardar Weli (2019/2023/2023)
Státusz: 
régi