Döntés-támogató módszerek fejlesztése a vizek hidromorfológiai állapotát javító beavatkozások kiválasztásához

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/18
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
ijjas.istvan@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az Európai Unió elhatározta, hogy minden felszíni és felszínalatti vizet jó állapotba hoznak. A
felszíni vizek esetén a legnehezebben teljesíthető cél a vizek jó ökológiai állapotának biztosítása.
Ennek alapfeltétele az, hogy a vizek hidromorfológiai állapota megfelelő legyen.

A kutatás probléma-feltáró részének keretében elemezni kell a víztestek kedvezőtlen hidromorfológiai
állapotát okozó tényezőket, ezek hatásait és a hatások megszüntetésének, illetve csökkentésének
módszereit. Meg kell vizsgálni azt, hogy a különböző esetekben milyen lehetséges módszerek
alkalmazhatók. Fel kell mérni, hogy milyen módszerekállnak rendelkezésre az optimális
kompromisszumnak megfelelő beavatkozások kiválasztásához és hogy milyen hiány-területek
vannak, amelyekre módszereket kell kidolgozni.

A munka fő célja az, hogy a többtényezős döntéselemzés, a matematikai programozás (lineáris és
dinamikus programozás, egészértékű programozás, hálózati folyam modellek stb.) módszerei közül
olyan módszereket válasszon a jelölt és fejlessze ki az alkalmazásukhoz szükséges módszertant,
amelyekkel a hiány-területek feladatai megoldhatók. A kidolgozott modellek, módszerek és
módszertanok gyakorlati alkalmazhatóságát esettanulmányokon kell bizonyítani.

A téma kapcsolódik a témavezető kutatási területéhez és azokhoz a feladatokhoz, amelyekkel jelenleg
hazai és nemzetközi szintű programokkeretében foglalkozik.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Kling Zoltán (2003//)
Státusz: 
régi