Hidraulikus kiegészítő anyag tartalmú betonok teljesítőképessége

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
14/03
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A hidraulikus kiegészítő anyagok (kohósalak, pernye, trasz, metakaolin, szilikapor, őrölt hulladék üveg, természetes puccolánok) alkalmazása betonszerkezetekben évtizedek óta élő, napi szintű kutatási téma. Ennek oka kettős. Egy részről, a hidraulikus kiegészítő anyagok felhasználásával csökkenthető a betonszerkezetek szénlábnyoma a kisebb portlandcement klinker igény miatt, ráadásul a hidraulikus kiegészítő anyagok többnyire ipari hulladékok vagy abból készülnek. Más részről, a hidraulikus kiegészítő anyagok aktivitása révén másodlagos hidratációs termékek képződnek a cementkő hidratációja során, amely pozitív hatást gyakorol a megszilárdult beton egyes teljesítmény-jellemzőire.

Napjainkban, a nemzetközi szabványosításban is megjelentek már egyes területeken a hidraulikus kiegészítő anyagokra történő utalások, azonban az újabb anyagok megjelenése, az eltérő forrásból származó hidraulikus kiegészítő anyagok specifikus jellemzői és a hidraulikus kiegészítő anyagok kombinált alkalmazásából származó sajátosságok folyamatos kutatómunkát igényelnek.

Jelen PhD kutatási program hiánypótló jelleggel olyan laboratóriumi vizsgálatok elvégzését célozza, amelyekben több hidraulikus kiegészítő anyag kombinált alkalmazását kutatjuk. A kutatási program várható eredményei ipari alkalmazásban közvetlenül felhasználhatók lehetnek.

Jelen PhD kutatási téma művelőjének a következő kérdésekkel kell foglalkoznia:

- a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése és részletes elemzése,

- az irodalomkutatás alapján a vizsgálat tárgyát képező kutatási (laboratóriumi kísérleti) program kidolgozása,

- laboratóriumi kísérletek végrehajtása (mechanikai és fizikai jellemzők),

- az eredmények publikálása nemzetközi fórumokon.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Nagy Réka Anna (2013/2016/)
Státusz: 
régi