Tégla- és kő boltozatú vasúti hidak várható élettartama

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/18
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
jozsa.zsuzsanna@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatás legfontosabb célkitűzése boltozott vasúti hidak állapotromlási folyamatainak modellezése és következtetések levonása.

A kutatás első fázisában feladata a tégla- és kő boltozatú vasúti hidak állapotromlási folyamatainak vizsgálata a rendelkezésre álló statisztikai adatok valamint helyszíni vizsgálatok eredményeire alapozva. Eddigi gyakorlati tapasztalatok szerint a boltozatos hidak leggyakrabban előforduló károsodása a szigetelési hiányosságok miatti átázás a boltozaton illetve ellenfalakon keresztül, valamint a terhelésekből és terhelő mozgások hatására keletkezett repedések. A kutatás során kiemelt figyelmet kell szentelni a szerkezeti repedések környezetében lévő károsodási folyamatoknak és ennek hatására az anyagjellemzőkben bekövetkező változásoknak.

A szerkezetek károsodási szintjének meghatározásához, valamint a számításokhoz szükséges anyagi és szerkezeti paraméterek megállapításához roncsolásmentes és kis roncsolással járó diagnosztikai módszereket alkalmazása, szükség esetén fejlesztése.

A szerkezeti viselkedést érintő állapotromlási folyamatok hatásának numerikus modellen való elemzése (előreláthatólag nemlineáris végeselemes modell felhasználásával, pl. ANSYS szoftver segítségével) a mérések segítségével meghatározott bemenő paraméterek sztochasztikus jellemzőinek figyelembe vételével.

Feladata:

A várható élettartam számításához az anyagjellemzők károsodás miatti időbeli változásának elemzése.

A szerkezetek várható élettartamának a megbízhatósági követelmények teljesülése alapján való becslése.

Eredmények (tézisek) az alábbi területen várhatók:

A károsodás környezetében az anyagjellemzők változásának elemzése, az anyagjellemzők időbeli degradációjának matematikai leírása.

Boltozott vasúti hidak legfontosabb károsodási folyamatainak és károsodási típusainak numerikus modellezése. A károsodások hatásának elemzése a szerkezetek megbízhatóságára numerikus modell segítségével.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Terjék Anita (2008//2017)
Fenyvesi Olivér (2005/2008/2012)
Varga Ákos (2003//)
Nemes Rita (2002/2005/2006)
Státusz: 
régi