Vasúti pályák vonalvezetésének mozgásgeometriai vizsgálata, billenő kocsiszekrényes járművek közlekedésének figyelembe vételével

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/62
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
liegner.nandor@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A vasúti személyszállítással szemben támasztott követelmények növelése — pl. sebesség emelése —
szükségessé tette az íves pályaszakaszokon a szabad oldalgyorsulás legnagyobb engedélyezhető értékének
növelését, valamint a járművek szerkezeti kialakításának alapjaiban történő módosítását (billenő
járműszekrény). A megnövelt oldalgyorsulás hatására a kerék-sín kapcsolatban különösen a
görbületváltozásos helyeken ébrednek rendkívül nagy igénybevételek. A doktori téma célja olyan
pályageometria kidolgozása, amelyen a kerék – sín kölcsönhatásban ébredő igénybevételek minimalizálhatók
a görbületváltozásos helyek.

A kidolgozandó feladat részletezése:

— Irodalomkutatás: a hazai és külföldi szakirodalom — szakkönyvek, szabványok, kutatási jelentések

— áttekintése, és feldolgozása a vasúti pálya vonalvezetésének tekintetében.

— A jelenleg alkalmazott görbületváltozásos geometriák — átmenetiívek és hirtelen görbületváltozásos
helyek — vizsgálata és értékelése a hazai, külföldi és ENV előírások szerint.

— Billenő kocsiszekrényes járművek közlekedési feltételeinek feldolgozása pályás vonatkozásban. A
meglévő szakirodalom — szakkönyvek, szabványok kutatási jelentések — feldolgozása. Billenő
kocsiszekrényes járműveknek a hagyományos járművekhez képest megnövelt sebességgel történő
közlekedésének feltételei és korlátai.

— Görbületátmeneti geometriák kidolgozása, amelyek a kinematikai mozgásjellemző mennyiségeknek
legjobban megfelelnek.

— A vasúti pálya vonalvezetésének optimalizálása, a billenő kocsiszekrényes járművek közlekedésével
szemben támasztott kinematikai követelmények alapján.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Papp Helga (2015/2018/)
Státusz: 
régi