A geodézia polinomiális modelljeinek szimbolikus megoldása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/23
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
palancz.bela@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A geodéziában számos nemlineáris modellt többváltozós polinomiális egyenletrendszerrel írnak le.
Ezek megoldása általában linearizálással, illetve numerikus iterációval történik. A megoldás sikere
jelentősen függ a linearizálási pont illetve az iteráció kezdőértékeinek helyes megválasztásától.

A doktori munka célja, a számítógépi algebra, elsősorban a Gröbner bázisok és a Dixon rezultáns
felhasználásával, olyan eljárások, algoritmusok kidolgozása, amelyek segítségével az említett
modellek egyenletrendszerei redukálhatók kevesebb egyenletre és iteráció valamint a kezdőértékek
ismerete nélkül is hatékonyan megoldhatók, figyelembe véve az adott geodéziai modell speciális
sajátosságait.

A vizsgálandó modellek közé tartoznak, a különböző helymeghatározási eljárások, elő és hátra
metszés valamint kiegyenlítési problémák a geodézia és a fotogrammetria területéről.

A munka során együttműködési lehetőség kínálkozik a Wolfram Research (USA) kutató intézetével, a
stuttgarti egyetem Geodézia és Geoinformatika Tanszékével, valamint a Western Australian Centre for
Geodesy intézetével.

Státusz: 
régi