Magyarországi geodéziai vonatkoztatási rendszerek kapcsolatainak vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/01
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
adam.jozsef@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A magyarországi felsőrendű háromszögelési alapponthálózat (EOVA) és az Országos GPS Hálózat
(OGPSH) közös pontjai alapján az említett hálózatok vonatkoztatási rendszere (HD72 és ETRS89)
közötti transzformációs paraméterek meghatározása, különböző kiegyenlítési aljárások
alkalmazásával. A súlymátrix bevezetése szükségességének vizsgálata. Az alkalmazazásra kerülő
különböző módszerek (a II. és az V. kiegyenlítési csoport, L1-norma, stb.) segítségével nyert
eredmények összehasonlítása és értékelése.

Térbeli polinómos transzformáció kidolgozása és alkalmazása a HD72 és ETRS89 vonatkozási
rendszerek között.

Az EOV-alapfelületek térbeli helyzetének vizsgálata.

A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék EGNOS/ESTB tesztállomásán végzett mérések
feldolgozása, és az eredmények statisztikájának elemzése.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Égetõ Csaba (2005//2014)
Szabó Gergely (2004//2016)
Státusz: 
régi