Légszennyező anyagok hatása építőkövekre

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/13
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
torok.akos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A környezeti hatások közül a légszennyeződés okozza az egyik leginkább szembetűnő változást a
kőfelületeken. Az antropogén hatások következtében a légkörbe kerülő por részecskék és egyéb
halmazállapotú komponensek a kőfelületekre kerülve azokon részben esztétikai változást
(feketedést) részben kémiai-ásványtani változásokat okoznak (pl. gipsz kéreg képződése). Sokszor
megfigyelhető, hogy hosszabb periódus alatt a műemlék épületek homlokzata, főképpen városi
környezetben elfeketedik és felületi károsodás jeleit (kéregképződés, kéreg leválás, kipergés stb.)
mutatja, amely az épület jelentős tönkremeneteléhez is vezethet.

A doktori kutatási programban a légszennyező anyagok különböző kőanyagokra gyakorolt
hatásának a vizsgálata a cél. A kutatás két főbb részből áll. Egyrészt bányából származó, ismert
tulajdonságú ún. „üde” kőanyagokat különböző légszennyezettségű területekre kihelyezve, a
kőzetelváltozások hosszú távú nyomon követésére kerül sor (expozíciós kísérletek). Ezen belül
városi és kevésbé szennyezett vidéki helyszínekre kihelyezett minták összehasonlító elemzése
készülne el. A másik fő részt a laboratóriumi körülmények között végzett expozíciós kísérletek
alkotják. Ekkor mesterséges körülmények között modellezné a jelölt a légszennyező anyagok
kőzetekre gyakorolt hatását. A vizsgálati módszerek részét képezi a kőzetminták vékonycsiszolatos
és szöveti vizsgálata, a felület színváltozásának elemzése, a póruseloszlás és egyéb fizikai
tulajdonságok megváltozásának vizsgálata. A kémiai és ásványtani átalakulásokat pásztázó
elektronmikroszkópos vizsgálattal és nyomelem vizsgálattal célszerű elemezni (röntgen
fluoreszcencia, EDAX, ICP stb). A doktori téma kapcsolódna nemzetközi együttműködéshez és a
gyakorlati életben a hazai műemlékek felújításánál a kőzetdiagnosztikai vizsgálatok pontosítását,
tenné lehetővé. Másrészt a jelentőségét az is adja, hogy a kőzettípusokon észlelt elváltozásokat
kategorizálva a kőzeteket, mint élettelen, de környezetjelző anyagokat lehetne alkalmazni.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Németh Andor (2019/2023/)
Czinder Balázs (2015/2018/2021)
Török Anita (2014//)
Farkas Orsolya (2014/2018/2019)
Barsi Ildikó (2009/2012/)
Bodnár Nikolett Katalin (2010/2013/2016)
Szemerey-Kiss Balázs (2008/2011/2013)
Deák Ferenc (2007/2023/2023)
Görög Péter (2002/2005/2009)
Forgó Lea Zamfira (2003/2006/2009)
BesharatiNezhad Ali (2019/2023/)
Nagy-Göde Fruzsina (2020/2024/)
Státusz: 
régi