Térbeli rudak diszkrét és folytonos modellezésének vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/32
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
nemeth.robert@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Hosszú, térbeli testek sokféle formában fordulnak elő a minket körülvevő világban. Méretük széles
skálán mozog a molekulaláncok nanométeres nagyságrendjétől tengeralatti kábelek kilométeres
hosszáig. Ezeknek a szerkezeteknek közös jellemzője, hogy mechanikai vizsgálatuk során rúdként
kezelhetjük őket. Felépítésük azonban egy homogén, izotrop anyagénál bonyolultabb modell
felvételét igényli a pontos számításokhoz. Ez jelentheti többek között az egyes igénybevételek és
alakváltozások közötti kapcsolt viselkedést, vagy a rúd diszkrét felépítését.

A kutatási feladat része analitikus és numerikus módszerek megismerése rudak egyensúlyi
állapotának meghatározására, valamint a kapott egyensúlyi helyzetek stabilitásának vizsgálatára. Az
ebből nyert tapasztalatok alapján egy kiválasztott rúd belső szerkezetét figyelembe vevő modell
pontosabb számítására alkalmas analitikus és numerikus módszerek kifejlesztése a feladat.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi