A Doktori Iskolában abszolutóriumot szerzett hallgatók

2018
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Jelzőlámpás körforgalmak kapacitásának vizsgálata szimulációval Dr. Schuchmann Gábor levelező
Gránitos kőzetkörnyezet kőzetmechanikai jellemzése numerikus módszerek segítségével Dr. Görög Péter áll. ö.díj.
Szocio-ökönómiai, környezeti, infrastrukturális jelenségek térinformációs rendszerekben történő modellezése Dr. Szabó György levelező
XX. századi hadtörténeti objektum-rekonstrukció térinformatikai támogatása Dr. Juhász Attila kari (ősztől áll.) ö.díj
2017
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Élettartam-költség modellek alkalmazása az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése során Dr. Tóth Csaba áll. ö.díj.
Helyhezkötött információk WEB-es integrációja Dr. Szabó György áll. ö.díj.
2016
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Acélszerkezetű keretek integrált optimálása Dr. Vigh László Gergely áll. ö.díj.
Szálerősítésű betonok Dr. Balázs L. György áll. ö.díj.
Vékonyfalú acél rúd – könnyűbeton vegyes szerkezeti elemek stabilitási viselkedése Dr. Dunai László áll. ö.díj.
Repedezett kőzetek szivárgáshidraulikai vizsgálata Dr. Hajnal Géza áll. ö.díj.
- Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
Szerkezetdinamikai vizsgálatok ütközési teher esetében Dr. Károlyi György áll. ö.díj.
Falazott szerkezetek teherbírás-vizsgálata diszkrét elemes módszerrel Dr. Bagi Katalin áll. ö.díj.
Karsztos víztartók vízkészlet-visszapótlódási folyamatai Dr. Hajnal Géza levelező
Árvízvédelmi gátak diszperzitása Dr. Nagy László áll. ö.díj.
Tapadás és használhatósági határállapotok vasbeton és szálerősítésű polimer (FRP) betétes beton szerkezetekben Dr. Borosnyói Adorján áll. ö.díj.
Tartószerkezetek megbízhatóságának vizsgálata extrém hóterhekre Miroslav Sýkora áll. ö.díj.
- Dr. Kisgyörgy Lajos levelező
- Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Vegyes szemösszetételű folyómedrek morfodinamikai vizsgálata Dr. Baranya Sándor áll. ö.díj.
SPH-módszerek fejlesztése vízmérnöki áramlástani környezetben Dr. Szabó Kálmán Gábor áll. ö.díj.
Különösen nagy szilárdságú acél elemek nyírt csavaros kapcsolatainak vizsgálata Dr. Horváth László áll. ö.díj.
A közúti vasutak jellegzetes avulási jelenségeinek, avulási törvényszerűségeinek feltárása, mérettűrések meghatározása Dr. Bocz Péter áll. ö.díj.
2015
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Az általánosított Ayrton-Perry formula kalibrálása összetett igénybevételnek kitett térbeli acélszerkezeti elemek méretezésre Dr. Papp Ferenc áll. ö.díj.
Kőboltozatok mérnökgeológiai jellemzése és numerikus modellezése Dr. Görög Péter áll. ö.díj.
Szabad formájú egyhéjú rúdszerkezetek automatizált tervezése Dr. Katula Levente áll. ö.díj.
Objektumrekonstrukció orvosi képekből Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Felszíni vízminőségi monitoring rendszer elemzése és tervezése Dr. Clement Adrienne áll. ö.díj.
Előülepítő medencék áramlástani és leválasztási folyamatai Dr. Patziger Miklós levelező
Mozgásminták térinformatikai vizsgálata Dr. Lovas Tamás áll. ö.díj.
Gyalogos mozgási és várakozási jelenségek vizsgálata közlekedéstervezési paraméterek meghatározására Dr. Fi István áll. ö.díj.
A kiegészítő anyag tartalom hatása a cementek kémiai ellenálló képességére Dr. Kopecskó Katalin áll. ö.díj.
Emberi artériás érrendszer numerikus szimulációja Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
Stochasztikus topológia optimálás feszültségi korlátok figyelembe vételével Dr. Lógó János áll. ö.díj.
Hidak földrengési vizsgálata mérsékelt szeizmicitású övezetekben Dr. Vigh László Gergely áll. ö.díj.
A hajlékony útburkolatok felújítás-technológiájának vizsgálata Dr. Fi István áll. ö.díj.
Kommunális szennyvizekkel megvalósított szimultán nitrifikáció és denitrifikáció kísérleti vizsgálata Dr. Fleit Ernő áll. ö.díj.
2014
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Az emberi szem biomechanikai viselkedésének modellezése Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
Kőzettestek tagoltság menti nyírószilárdsága Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta áll. ö.díj.
A vízkészletek kritikus vízminőségi és mennyiségi állapotainak elemzése Dr. Koncsos László levelező
Földmegtámasztó szerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálata Dr. Nagy László, Dr. Pusztai József áll. ö.díj.
Jellegzónák kölcsönhatásának vizsgálata sekély tavakban Dr. Józsa János áll. ö.díj.
A numerikus módszerek és mesterséges intelligencia alkalmazások összekapcsolása a környezetmérnöki modellezésben. Dr. Somlyódy László áll. ö.díj.
Üveg törésmechanikai vizsgálata Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
Környezeti térinformatikai rendszer Dr. Barsi Árpád levelező
2013
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Ökoszisztémák vízigényének és a talajvízháztartás kapcsolatának vizsgálata matematikai modell segítségével Dr. Koncsos László áll. ö.díj.
A 4-es metró Dunától keletre eső nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése Dr. Török Ákos
A vertikális gravitációs gradiens számításához alkalmazható integrálok csonkítási tulajdonságainak vizsgálata Dr. Tóth Gyula levelező
Töltések alapozása és meredek rézsűk készítése geoműanyagos erősítéssel Dr. Kovács Miklós áll. ö.díj.
Kőzetek időállósági tulajdonságainak változása mikrobiológiai szilárdítás hatására Dr. Kopecskó Katalin áll. ö.díj.
Acél keretek képlékeny analízise és optimális tervezése rendkívüli teher esetén Dr. Lógó János áll. ö.díj.
Nagy szilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok alkalmazása a szerkezetépítésben Dr. Farkas György
Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Dr. Dunai László áll. ö.díj.
Vékonyfalú rúdelemek tiszta stabilitásvesztési módjainak és kritikus terheinek meghatározása a végeselemmódszer segítségével Dr. Ádány Sándor
2012
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
A 4-es metró budai nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
A természeti tőke megóvásának hosszú távú tervezése vízi ökoszisztémák esetében Dr. Koncsos László áll. ö.díj.
Belterületi, csapadékvízzel közvetített diffúz terhelés meghatározása Dr. Clement Adrienne áll. ö.díj.
- Dr. Barsi Árpád, Dr. Detrekői Ákos áll. ö.díj.
Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása Dr. Völgyesi Lajos áll. ö.díj.
A kaotikus advekció szerepének vizsgálata vízfolyások elkeveredési folyamataiban Dr. Józsa János áll. ö.díj.
2011
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
- Dr. Lovas Tamás levelező
Szennyvíztisztító telepi előülepítők leválasztási hatékonyságánk értékelése numerikus modellezéssel Dr. Somlyódy László áll. ö.díj.
A szél terhelő hatása rácsos toronyszerkezetekre Dr. Hegedűs István áll. ö.díj.
Műtárgyakhoz csatlakozó, továbbá több lépcsőben kiépülő töltések teherbírási és alakváltozási tulajdonságainak vizsgálata Dr. Kovács Miklós áll. ö.díj.
Fa tartószerkezetek megerősítése feszített szénszálas anyagokkal Dr. Bódi István áll. ö.díj.
Különböző hordozóanyagokon kialakított biofilmek felhasználása a szennyvíztisztításban Dr. Fleit Ernő áll. ö.díj.
Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése Dr. Dunai László áll. ö.díj.
Műemléki kőkiegészítő anyagok komplex elemzése Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
Beton roncsolásmentes nyomószilárdság becslése Dr. Zsigovics István áll. ö.díj.
- Dr. Rózsa Szabolcs áll. ö.díj.
- Dr. Rátky István áll. ö.díj.
2010
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Motorfehérjék mechanikai modellezése Dr. Károlyi György áll. ö.díj.
Vasalt falazatok erőjátékának analízise Dr. Bódi István áll. ö.díj.
- Dr. Farkas György
Szél keltette sekélyvízi hullámzás vizsgálata és modellezése Dr. Józsa János áll. ö.díj.
Párolgásbecslési eljárások továbbfejlesztése a különböző léptékű vízmérlegszámításokban Dr. Szilágyi József áll. ö.díj.
Acél trapézlemez gerincű tartók vizsgálata Dr. Dunai László áll. ö.díj.
A csont mikroszerkezetének mechanikai viselkedése a fogprotézis környezetében Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
Autópálya forgalomszabályozó rendszerek alkalmazási algoritmusainak kialakítása és ellenőrzése szimulációval Dr. Kisgyörgy Lajos kari ö.díj.
Georáccsal erősített ágyazatok teherbírásának kérdései Dr. Pusztai József kari ö.díj.
Tervezési minták alkalmazása a közlekedésépítésben Dr. Kisgyörgy Lajos
2009
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Közutakról lefolyó csapadékvizek szennyeződésének vizsgálata Dr. Clement Adrienne áll. ö.díj.
Bitumentartalom meghatározása égetéssel és extrahálással Dr. Fi István áll. ö.díj.
- Dr. Balázs L. György áll. ö.díj.
- Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Agyi aneurysma szilárdságtani vizsgálata Dr. Bojtár Imre ipari ö.díj
- Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Ágyazatragasztási technológia elméleti és gyakorlati vizsgálata Dr. Kazinczy László áll. ö.díj.
Áramló közegben elhelyezkedő diszkrét elemek mechanikai viselkedésének vizsgálata Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
2008
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Gyökérzónás szennyvíztisztítás, és az ahhoz kapcsolódó előkezelési és utókezelési eljárások vizsgálata– az intenzifikálás lehetőségei Dr. Szilágyi Ferenc
Szálerősített könnyűbetonok Dr. Józsa Zsuzsanna áll. ö.díj.
Alagútépítés a Kiscelli agyagban Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Dr. Koncsos László áll. ö.díj.
- Dr. Józsa János áll. ö.díj.
Felszínsüllyedések alagútak felett Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Kurutzné Dr. Kovács Márta áll. ö.díj.
2007
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
- Kurutzné Dr. Kovács Márta
- Dr. Fi István áll. ö.díj.
- Dr. Barsi Árpád
- Dr. Károlyi György áll. ö.díj.
- Dr. Fleit Ernő áll. ö.díj.
- Dr. Józsa János áll. ö.díj.
- Dr. Licskó István áll. ö.díj.
2006
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
- Dr. Koncsos László áll. ö.díj.
- Dr. Józsa János áll. ö.díj.
- Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
- Dr. Dunai László
- Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
- Dr. Detrekői Ákos
- Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Dr. Völgyesi Lajos áll. ö.díj.
2005
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
- Dr. Széll Mária áll. ö.díj.
- Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
- Dr. Józsa Zsuzsanna áll. ö.díj.
- Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
- Dr. Detrekői Ákos áll. ö.díj.
- Dr. Detrekői Ákos
- Dr. Detrekői Ákos áll. ö.díj.
- Dr. Dunai László
- Dr. Farkas György
2004
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
A szél dinamikus hatása nagyfesztávú hídszerkezetekre Dr. Hegedűs István
- Dr. Dunai László
- Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Dr. Kovács Miklós áll. ö.díj.
- Dr. Iványi Miklós