Arzén és ammónium ion egyidejű eltávolítása ivóvízkezelés során

Nyilvántartási szám: 
13/19
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
laky.dora@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az utóbbi években elkezdődött, és az elkövetkezendő két évben feszített ütemben folytatódik az Ivóvízminőség Javító Program megvalósulása,
melynek kapcsán számos új ivóvízkezelő technológia létesül hazánkban. A Program kiemelt célkomponensei az arzén és az ammónium ion.
A technológiák alkalmazása során lejátszódó folyamatok egy része elméleti és gyakorlati szempontból is jól ismert, azonban alkalmazásra kerülnek olyan módszerek is,
melyek részletei, elméleti háttere egyelőre nem teljes mértékben feltárt. Ez utóbbi technológiák közé tartozik a mikrobiológiai oxidáción alapuló
ammónium ion eltávolítás is.

Abban az esetben, amikor a kezelendő vízben mind az arzén, mind az ammónium ion határérték felett található, az ammónium ion eltávolítást
gyakran koagulációs arzénmentesítéssel együtt valósítják meg. A kutatás célja a mikrobiológiai ammónium ion eltávolítást, valamint a kombinált
technológiát (arzén és ammónium ion eltávolítását egyaránt) alkalmazó eljárások működésének feltárása laboratóriumi, valamint üzemi szintű vizsgálatokkal,
ezek alapján a technológiák működésének optimalizálása. A hatékony működés megvalósítása mellett további szempont a keletkező – az arzéntartalom miatt
veszélyesnek minősülő – hulladékok mennyiségének minimalizálása is.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai