Szerkezetek Stabilitása

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSMT-2
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Szervezeti egység: 
Leírás: 

A tantárgya célja az acélszerkezetek stabilitásvizsgálati eljárásainak és méretezési kérdéseinek elsajátítása. A hallgató a tárgy keretében megismeri a stabilitáselméleti és a vékonyfalú szelvények mérnöki csavaráselméletének alapfogalmait, illetve azok gyakorlati jelentőségét és alkalmazhatóságát. Ismertetésre kerülnek az építőmérnöki acélszerkezetek esetén előforduló legjelentősebb stabilitásvesztési módok (kihajlás, kifordulás, térbeli elcsavarodó kihajlás és lemez horpadás). Mindegyik stabilitásvesztési mód esetén a hallgató megismeri a jelenség elvi és matematikai alapjait, Eurocode alapú méretezési eljárásait és azok gyakorlati alkalmazását. 

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
Jegykialakítás szempontjai: 
20% - ZH 20% - HF 60% - Vizsga